Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Zonneplan

U bevindt zich hier: Home | Zonneplan

Zonneplan

Het Zonneplan ligt als concept ter inzage voor inspraak

Zonne-energie is momenteel de belangrijkste hernieuwbare energiebron in onze gemeente. Met dit zonneplan willen we inzicht geven in de duurzame opgave waar we voor staan en hoe we (een deel van) onze doelstellingen met zonne-energie kunnen realiseren.  

Routekaart Duurzaam Smallingerland 2040

Wij hebben in 2016 in de Routekaart Duurzaam Smallingerland 2040 doelen opgenomen. Die doelen zijn ingedeeld in de thema's: Energie, Mobiliteit, Afval & Grondstoffen, Voeding & gezondheid en Ruimtegebruik & Leefomgeving.

Doelstelling voor zonne-energie is om zoveel mogelijk in te zetten op het plaatsen van zonnepanelen op daken. Daarnaast is het uitgangspunt om in de komende jaren ongeveer 40 hectare zonnevelden aan te leggen.

Zonneplan

Het zonneplan geeft aan wat Smallingerland de komende jaren wil gaan doen om zonnepanelen op het dak en zonnevelden te realiseren. Het zonneplan geeft inzicht in waarom en hoeveel zonnepanelen nodig zijn op de kortere en de langere termijn. Het laat zien waar de kansen liggen en wat nodig is om dit te organiseren en regelen.

Ons beleid sluit aan op dat van de Provincie en de netbeheerder Liander. Zonneparken zijn zichtbaar in het landschap. Maatschappelijk draagvlak en lokale betrokkenheid is bij deze projecten belangrijk. Dit vraagt een zorgvuldig participatietraject.

Informatieavond

Wij organiseren op woensdag 6 februari een informatieavond op het gemeentehuis aan de Gauke Boelenstraat 2 te Drachten. U bent welkom vanaf 19:45. Wij zullen het zonneplan kort toelichten en u kunt vragen stellen.

Bekijken

Het zonneplan is te bekijken:

- hier in pdf

- In het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten, elke werkdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en op donderdag tot 18.30 uur

Reageren

Het zonneplan ligt zes weken ter inzage. Vanaf vrijdag 18 januari tot en met donderdag 28 februari 2019 heeft u de mogelijkheid om te reageren. Schriftelijke reacties met vragen of opmerkingen kunt u richten aan de het college van Burgemeester en wethouders van Smallingerland, postbus 10.000, 9200 HA te Drachten.

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ontwikkeling in het gemeentehuis, telefoonnummer 0512-581234.

Vaststelling

Na vaststelling door de gemeenteraad geldt het zonneplan als toetsingskader voor nieuwe initiatieven. Er is geen beroep mogelijk op het vastgestelde plan.

Publicatiedatum 16-1-2019
Taal Nederlands
Type inspraak
Einddatum 1-3-2019