Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied 2013

U bevindt zich hier: Home | Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied 2013

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied 2013

Voorbereidingsbesluit

 

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland maakt ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Smallingerland op dinsdag 16 mei 2017 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied 2017 betreffende de bestemmingen "Agrarisch met waarden – Besloten gebied (artikel 3)" en Agrarisch met waarden – Open gebied (artikel 4)".

 

Het voorbereidingsbesluit treedt op donderdag 18 mei 2017 in werking en ligt vanaf dat moment voor iedereen, gedurende 6 weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. Het voorbereidingsbesluit kunt u hier raadplegen: het besluit en de verbeelding Ook is het stuk te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met het planid NL.IMRO.0090.VB2017BGB057-0401. Ingevolge artikel 8:5 lid 1 jo 7:1 Algemene wet bestuursrecht jo 3.7 Wet ruimtelijke ordening is tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar/beroep mogelijk.

Publicatiedatum 18-5-2017
Taal Nederlands
Type voorbereidingsbesluit