Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Detailhandelsstructuurvisie

U bevindt zich hier: Home | Detailhandelsstructuurvisie

Detailhandelsstructuurvisie

Ontwerp structuurvisie

 

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van vrijdag 27 januari 2017 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt de Ontwerp Detailhandelsstructuurvisie van de gemeente Smallingerland.

 

Doel

Met de ontwerp structuurvisie heeft het college de huidige structuurvisie tegen het licht gehouden. Hierbij is rekening gehouden met de huidige beleidsruimte en de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten.

 

De belangrijkste punten uit de structuurvisie zijn als volgt:

 

onderdeel

 

Drachten centrum

Versterken verbindingen en loop- en zichtlijnen in hele centrumgebied

 

Verder verbeteren van het verblijfsklimaat

 

Ondersteunen rondloopcircuits

 

Raadhuisplein: verder uitvoeren gevelverbeteringsplan, oriëntatie, sfeer en herkenbaarheid verbeteren.

 

Markt: bij geplande aanpak bronpunt versterken; routegeleiding naar Moleneind en Noorderbuurt verbeteren

 

Vogelzang: toekomstbestendig maken, als bronpunt versterken door middel van andere functies dan detailhandel

 

Kaden deel Carillon - Torenstraat: maakt deel uit van centrum, uitstraling verbeteren

 

 

Drachten

wijkcentra: met name dagelijks aanbod optimaliseren.

Dorpen

Nadruk leggen op de leefbaarheid.

 

Indien mogelijk functies in de dorpen concentreren en combineren.

 

Ter inzage

De ontwerp Detailhandelsstructuurvisie kan worden geraadpleegd:

·         De ontwerp structuurvisie kunt u hier downloaden;

·         In het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten, elke werkdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag tot 18.30 uur;

 

Zienswijzen

Gedurende de reactietermijn van vrijdag 27 januari 2017 tot en met donderdag 9 maart 2017 kunnen schriftelijke zienswijzen worden gericht aan: burgemeester en wethouders van Smallingerland, postbus 10.000, 9200 HA te Drachten, of door een e-mail te sturen aan: gemeente@smallingerland.nl. Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en datum. Voor meer informatie over het ontwerp Detailhandelsstructuurvisie of het maken van een afspraak voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u een contact opnemen met een medewerker van de afdeling Ontwikkeling, tel. (0512) 581 234.

 

ONT/WD

Publicatiedatum 24-1-2017
Taal Nederlands
Type bestemmingsplan
Postcode 9200
Gemeenten Smallingerland
Provincies Fryslân