Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Visie en prestatieafspraken sociale huur

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Wonen | Visie en prestatieafspraken sociale huurwoningen

Visie en prestatieafspraken sociale huur

Afspraken over sociale huurvoorraad, kwaliteit en leefbaarheid wijken en buurten

De uitgangspunten voor de sociale huursector staan in de 'Visie op sociaal wonen in Smallingerland'. De visie beschrijft de wenselijke ontwikkeling van de sociale huurvoorraad richting 2020. We stellen de betaalbaarheid van huurwoningen voorop. De visie is het kader voor prestatieafspraken die jaarlijks gemaakt worden tussen gemeente, corporaties en huurdersvereniging.

Gemeente, Accolade, WoonFriesland en De Bewonersraad maken vanaf 2017 jaarlijks prestatieafspraken over de lokale opgave in de sociale huursector. We spreken dan concreet af welke activiteiten we in de komende jaren uitvoeren in Smallingerland.

In december 2015 hebben we vastgelegd hoe we samenwerken en over welke onderwerpen we afspraken maken. Dit staat in de raamovereenkomst 'Op weg naar prestatieafspraken Smallingerland 2015 t/m 2018'.  We maken onder andere afspraken over de betaalbaarheid, het aantal huurwoningen, de kwaliteit van de huurwoningen en leefbare wijken en buurten. In december 2017 hebben we de prestatieafspraken 2018 vastgesteld.