Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Honden

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Wijkbeheer | Honden

Honden

Hondenpoep & aanlijnplicht

'Opruimen is normaal en iedereen moet hierin zijn eigen verantwoordelijkheid nemen'.

Hondenpoep
In de hele gemeente Smallingerland wordt gehandhaafd op het niet opruimen van hondenpoep. Voorheen gold alleen een opruimplicht voor bepaalde aangewezen gebieden. De nieuwe aanpak is gericht op meer handhaving, goede voorlichting en goede voorzieningen (zoals hondenpoepbakken en het uitdelen van schepjes).
Sinds 2013 geldt in de hele gemeente een opruimplicht. Deze opruimplicht geldt specifiek voor openbare plaatsen, zoals openbare wegen, plantsoenen, parken en vrij toegankelijke delen van overdekte passages, zoals winkelgalerijen en recreatieplassen.
Daarnaast geldt er een toegangsverbod voor honden op kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides.

Opruimmiddel meenemen

Het opruimen van hondenpoep brengt met zich mee, dat het bij je hebben van een geschikt opruimmiddel ook verplicht wordt gesteld. Dit mag bijvoorbeeld een plastic zakje of een schepje zijn. Wanneer je dit niet bij je hebt, riskeer je daarmee een boete.

Geleidehond en sociale hulphond

Van personen die zich vanwege hun handicap door een geleidehond of een sociale hulphond laten begeleiden, is het niet redelijk om te eisen dat zij aan de opruimplicht moeten voldoen. Zij zijn dan ook uitgezonderd van deze regels.

Boete
De boete voor het niet opruimen van hondenpoep is € 140,00. De boete voor het niet bij je hebben van een opruimmiddel bedraagt € 90,00 (prijspeil 2014).

Waarom zijn er geen poepveldjes meer?
Er zijn geen poepveldjes meer, omdat dit een hoop verwarring gaf voor burgers. Deze veldjes zijn dan ook komen te vervallen.

Hondenbakken

Op steeds meer plaatsen in de gemeente worden weer hondenpoep-afvalbakken geplaatst. Dit gebeurt in overleg met dorps- of wijkvertegenwoordiging. Voor interesse voor een gezamenlijke opruimactie kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Gevaarlijke honden
De gemeente kan daarnaast ook nog bij gevaarlijke of hinderlijke honden in specifieke gevallen een aanlijn -of muilkorfplicht opleggen. Bijvoorbeeld als de hond een bijthistorie heeft. Er moeten bij de politie incidenten gemeld zijn. Afhankelijk van de ernst van de feiten zal dan door het college van B&W een aanlijn- en/of muilkorfgebod opgelegd worden.