Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Shared Space

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Verkeer | Shared Space

Shared Space

De openbare ruimte anders bekeken, oogcontact is beter dan verkeerslichten

Weggebruikers zoeken contact met elkaar. Dat is de verkeerssituatie die in Drachten op verschillende (drukke) kruispunten is gerealiseerd. Net als op andere plaatsen waar al zulke verkeerspleinen zijn, reageren de mensen eerst onthutst. Wat is de bedoeling? Is dit veilig? Waarom niet gewoon verkeerslichten, dan wéét je waar je aan toe bent.

Dat is immers wat we onze kinderen leren: ‘Als het licht op groen springt, kun je veilig oversteken.’ Als dat waar was, zouden er op zulke kruisingen nooit ongelukken gebeuren. De statistieken laten een ander beeld zien. Er gebeuren juist op deze kruisingen met verkeerslichten ernstige ongelukken en er vallen zelfs doden.

Maar hoe moet het dan? Aan de ene kant vragen middenstanders en winkelend publiek om een goede bereikbaarheid van het centrum. Zij willen niet eindeloos bij verkeerslichten wachten. Aan de andere kant klagen mensen die vlak bij het centrum wonen over sluipverkeer dat hun straat onveilig maakt.

Hoe kun je aan de verkeersdoorstroming stimuleren en tegelijk zorgen voor veiligheid?

Door een andere aanpak, die Shared Space wordt genoemd. Stimuleer normaal sociaal contact tussen mensen. Zorg dat weggebruikers niet blindelings vertrouwen op een stoplicht of een zebrapad, maar laat ze oogcontact met elkaar zoeken. Het lijkt eng, maar het werkt.

Shared Space maakt onderscheid tussen verkeersruimte en verblijfsruimte. In de verkeersruimte telt vooral het efficiënt en veilig kunnen afleggen van grotere afstanden. In een verblijfsruimte gaat het om de bewegingsvrijheid voor mensen en sociale interactie. De openbare ruimte moet z'n eigen verhaal vertellen. Waar ben ik hier? Ik ben duidelijk in een verkeersruimte. Of: ik ben duidelijk in een verblijfsruimte. Twee verschillende werelden die om ander gedrag vragen.

Shared Space is vooral een manier van denken, een oproep om op een andere manier naar de openbare ruimte te kijken. Stel je voor:  een straat zonder borden, verkeerslichten of zebrapaden. Voetgangers, fietsers en automobilisten delen er samen de ruimte. Dat is geen utopie. Onderzoek laat zien dat verkeersdeelnemers een socialer en veiliger gedrag vertonen als ze in zo'n gemeenschappelijk gebruikte ruimte zijn. Met welke snelheid rij je door een woonstraat? Dit rijgedrag wordt dan niet bepaald door het verkeersbord dat er staat, maar door algemeen geldende gewone gedragsnormen.