Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Feilich op 'e dyk

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Verkeer | Feilich op 'e dyk

Feilich op 'e dyk

Samen voor meer verkeersveiligheid

De gemeente heeft samen met het ROF (Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân) het project Feilich op 'e dyk opgestart. Doel van dit project is om samen met bewoners na te denken over hoe we het gedrag van weggebruikers in de dorpen kunnen verbeteren. Het resultaat: een veilige en leefbare omgeving.

Aanleiding
De aanleiding voor Feilich op 'e dyk waren de klachten die de gemeente ontvangt vanuit met name Boornbergum en Rottevalle over onveilige verkeerssituaties in de dorpen. De meeste klachten gaan over de hoge snelheid van het verkeer. Als gemeente doen we graag iets met dit soort signalen. Een prettige leefomgeving voor onze inwoners vinden we belangrijk. Omdat beide dorpen al een herinrichting achter de rug hebben, zoeken we de oplossing niet in het aanpassen van de infrastructuur. Wel in verkeersgedrag. Hoe? Daarover gingen we in de afgelopen periode het gesprek aan met de inwoners en andere betrokkenen uit de dorpen.

Van idee tot actie
In Feilich op 'e dyk is het niet de gemeente maar de inwoners zelf die oplossingen mogen bedenken. De uitkomsten van de gesprekken zijn de basis voor een aantal visiebijeenkomsten die binnenkort in beide dorpen plaatsvinden. Opnieuw zijn de inwoners dan aan zet; ze mogen hier hun ideeën uitwerken tot concrete acties. Gemeente en het ROF faciliteren hierbij. Waar haalbaar gaan we de acties samen uitvoeren.

In februari presenteerden de creatieteams hun ideeën.