Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Herinrichting De Markt

U bevindt zich hier: Home | Werk aan de weg | Herinrichting De Markt

Herinrichting De Markt

centrum Drachten

Nu het college op 5 maart jl. een positief besluit nam over het definitieve ontwerp van de herinrichting van de Markt, kan gestart worden met de aanbesteding. Het plan is om eind mei met de werkzaamheden te starten. Afhankelijk van weersomstandigheden is de herinrichting begin december klaar.

Wat gaat er gebeuren?
De Markt is en blijft een parkeerterrein. Na de herinrichting is er plek voor 124 auto's, dat zijn er nu 152. Doordat we de ruimte anders gaan indelen, komt er meer ruimte voor groen op de parkeerplaats. Het is bovendien de bedoeling dat de Markt een schakel wordt tussen het centrum en het nabij gelegen Thalenpark. De twee kiosken blijven staan.Gelijktijdig met de herinrichting van de omgeving wordt ook deels de riolering vervangen. Het gaat hierbij om het gedeelte aan de noordzijde van de Markt en de verbinding over het parkeerterrein naar het Moleneind. Ook komt er nieuwe openbare verlichting. In totaal investeert de gemeente ruim € 1.8 miljoen in de herinrichting van de Markt.

Hoe zijn we tot dit ontwerp gekomen?
In 2017 en 2018 organiseerden wij inloopbijeenkomsten waarbij omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden de plannen konden inzien, vragen konden stellen en opmerkingen konden geven. Opmerkingen kwamen over de parkeerplekken, de bereikbaarheid van de snackbar en de plek van de parkeerautomaat. Naar aanleiding van deze opmerkingen is er een definitief ontwerp. Deze staat op onze website smallingerland.nl en kunt u vinden onder 'werk aan de weg'. In de bijlage vindt u een sfeerimpressie.

Planning
De aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart. Eind maart sluit de inschrijving en eind april gaan wij de opdracht aan een van de inschrijvers gunnen. Na de gunning is meer bekend over de planning. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind mei te starten.

Is er ook hinder?
Bij het herinrichten van een gebied is altijd verkeers- en geluidshinder. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Tijdens het werk wordt met bebording de adviesroute aangegeven. Het parkeerterrein blijft bereikbaar en zijn er ca. 70 parkeerplaatsen beschikbaar. Direct aanwonenden en ondernemers zijn geïnformeerd via een brief.