Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

wob-aanvraag indienen

U bevindt zich hier: Home | wob-aanvraag indienen

wob-aanvraag indienen

Beschrijving

Op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur kunt u inzage krijgen in gemeentelijke stukken en dossiers.

De Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) uit 1980 regelt de inzage van bepaalde documenten van de overheid. De wet garandeert de mogelijkheid voor burgers om documenten over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een ministerie, provincie of gemeente) op te vragen. Regelmatig gebruiken journalisten deze wet om informatie op te vragen.

Voorwaarden

Persoonlijke beleidsopvattingen, privacygevoelige informatie zoals strafbladen en stukken die concurrentiegevoelige informatie van bedrijven bevatten, zijn uitgesloten van de mogelijkheid om ze met een beroep op de wet WOB in te zien. Op persoonsgegevens en privacygevoelige gegevens van natuurlijke personen geldt de Wet bescherming persoonsgegevens.

Aanvragen

U kunt informatie opvragen door een briefje te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten.