Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

verklaring onder ede of belofte

U bevindt zich hier: Home | verklaring onder ede of belofte

verklaring onder ede of belofte

Beschrijving

Aanleidingen
De aanleiding tot het opmaken van een verklaring onder ede kan zijn: 

  • Een eerste inschrijving in de BasisRegistratie Personen (BRP). 
  • Een mondeling of schriftelijk verzoek van de burger tot opname van gegevens. 
  • Een melding dat zo'n verklaring moet worden opgemaakt.

Wanneer u geen officiële brondocumenten kunt leveren, is het mogelijk om bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte af te leggen. In principe mogen persoonsgegevens die zijn ontleend aan brondocumenten worden opgenomen in de administratie van de gemeente (BRP), omdat deze gegevens juist, volledig, actueel en betrouwbaar moeten zijn.
Wanneer in redelijkheid geen mogelijkheid bestaat om goede brondocumenten te leveren, of indien dit niet van u kan worden verlangd, behoren gegevens te worden ontleend aan een verklaring die u ten overstaan van een door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaar onder eed of belofte heeft afgelegd, die op schrift is gesteld en door u is ondertekend.

Aanvragen

Voor een verklaring onder ede of belofte komt u langs op het gemeentehuis. U maakt daarvoor eerst een afspraak, op tel 0512 581234.