Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

tegemoetkoming vervoerskosten

U bevindt zich hier: Home | tegemoetkoming vervoerskosten

tegemoetkoming vervoerskosten

Beschrijving

Wat is een Wmo-vervoersvoorziening?
Het hebben van een beperking betekent maar al te vaak dat de ‘gewone’ vervoersmiddelen, zoals de fiets of de auto, onbruikbaar worden. Het openbaar vervoer is vaak moeilijk bereikbaar of niet goed toegankelijk. De Wmo biedt mogelijkheden om u zo mobiel en onafhankelijk mogelijk te laten functioneren.

Hoe hoog is een vervoerskostenvergoeding?
De hoogte van de vervoerskostenvergoeding is afgestemd op de kosten van het afleggen van een afstand van 1500 kilometer (per jaar). Dat maakt dat bijvoorbeeld de vervoerskostenvergoeding voor het gebruik van een eigen auto (€ 285,-) lager is dan de vergoeding voor het gebruik van de (deel)taxi (€ 1500,-).

Belangrijk om te weten is dat er nog veel factoren zijn die de uiteindelijke vervoerskostenvergoeding hoger of lager maken. Hierbij kunt u denken aan de volgende vragen:

 • Is er sprake van een combinatie met een andere vervoerskostenvergoeding?
 • Wat is uw vervoersbehoefte?
 • Kunt u nog fietsen?
 • Heeft u ook een scootmobiel?
 • Maakt u alleen of met uw partner gebruik van de vervoerskostenvergoeding?
 • Maakt u gebruik van uw eigen auto?
 • Moet u worden begeleid tijdens het vervoer?
 • Is er sprake van een jongere onder de 16 jaar?
 • Verblijft u in een AWBZ-instelling?
 • Woont u in Drachten of in een buitendorp?

De antwoorden op al deze vragen hebben invloed op de exacte hoogte van uw vervoerskostenvergoeding. De medewerkers van het Wmo-loket zijn er voor u om aan de hand van uw persoonlijke situatie en uw vervoersbehoefte de mogelijkheden met u door te nemen.
Voor de vervoerskostenvergoeding geldt een eigen bijdrage.

Een vervoerskostenvergoeding
Soms is een scootmobiel voldoende om te voorzien in iemands vervoersbehoefte. Maar het kan ook zijn dat er nog wordt gereisd met de eigen auto of met de taxi. Dan is het mogelijk om voor dit vervoer een  tegemoetkoming te ontvangen. Voor deze vervoerskostenvergoeding geldt een eigen bijdrage.

U wilt uw auto laten aanpassen?
U kunt soms voor een vergoeding voor de kosten van een aanpassing van de eigen auto in aanmerking komen, als de hierboven genoemde vervoersvoorzieningen niet voldoende blijken te zijn. Uw auto mag dan in ieder geval niet ouder dan 5 jaar zijn.

Landelijk vervoer
Als u buiten de regio wilt reizen, kunt u mogelijk uw reis door de organisatie Valys laten verzorgen. U kunt hierover informatie opvragen via telefoon 0900 9630 of internet (www.valys.nl).

Voorwaarden

Wanneer komt u in aanmerking voor een Wmo-vervoersvoorziening?
U kunt een Wmo-vervoersvoorziening aanvragen als u door uw lichamelijke of psychische beperkingen geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. Het gaat om vervoer dat nodig is om aan het leven van alledag deel te nemen. Een vervoersvoorziening kan bestaan uit:

 • een scootmobiel: voor het afleggen van kortere afstanden kan een scootmobiel een goede oplossing zijn. 
 • vervoerskostenvergoeding: deze vergoeding wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een (rolstoel)taxi, wanneer u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. Ook kan een vergoeding worden verstrekt voor het gebruik van een eigen auto of een auto van iemand anders. Een vergoeding is  afhankelijk van uw inkomen.
 • een combinatie van 1. en 2. Soms past een combinatie van een scootmobiel en een (lagere) vervoerskostenvergoeding het beste bij uw vervoersbehoefte.

Kosten

Voor vervoersvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage of eigen aandeel. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en de kosten van de voorziening.

Aanvragen

De aanvraag moet worden ingediend vóórdat u kosten heeft gemaakt. Omdat de behandeling van uw aanvraag vaak een tijdje duurt, kunt u de aanvraag het beste zo tijdig mogelijk indienen. Dus u neemt contact op. Wij bespreken uw vraag en de aanvraagprocedure met u. Indien nodig vraagt de consulent een advies op bij een medisch adviseur.

Bel het Wmo-loket: 088 – 50 65 400
Of kom langs op Moleneind 95 ZZ, 9203 ZX Drachten.

Gerelateerde producten