Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

scootmobiel

U bevindt zich hier: Home | scootmobiel

scootmobiel

Beschrijving

Het hebben van een beperking betekent maar al te vaak dat de ‘gewone’ vervoersmiddelen, zoals de fiets of de auto, onbruikbaar worden. Het openbaar vervoer is vaak moeilijk bereikbaar of niet goed toegankelijk. De Wmo biedt mogelijkheden om u zo mobiel en onafhankelijk mogelijk te laten functioneren.
 
Een scootmobiel
Als u een scootmobiel krijgt toegewezen, dan kunt u vervolgens kiezen hoe dit moet worden geregeld.

  1. Zorg in natura. De leverancier van de gemeente regelt voor u alle zaken. U krijgt hiervoor een scootmobiel in bruikleen. De gemeente heeft hiervoor een contract met Harting-Bank. Deze maakt een afspraak met u om de scootmobiel eventueel aan te passen en deze bij u af te leveren. Zij kunnen u ook een korte instructie geven over het gebruik van de scootmobiel. Onderhoud, reparatie en verzekering worden ook door dit bedrijf afgehandeld en zijn voor rekening van de gemeente.
  2. Persoonsgebonden Budget (PGB).
    U krijgt onder strikte voorwaarden geld voor het huren van een scootmobiel en regelt daarmee zelf de benodigde scootmobiel, reparatie, verzekering en onderhoud.  

Voorwaarden

Wanneer komt u in aanmerking voor een Wmo-vervoersvoorziening?
U kunt een Wmo-vervoersvoorziening aanvragen als u door uw lichamelijke of psychische beperkingen geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. Het gaat om vervoer dat nodig is om aan het leven van alledag deel te nemen. Een vervoersvoorziening kan bestaan uit:

  1. een scootmobiel: voor het afleggen van kortere afstanden kan een scootmobiel een goede oplossing zijn.
  2. tegemoetkoming vervoerskosten: deze vergoeding wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een (rolstoel)taxi, wanneer u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. Ook kan een vergoeding worden verstrekt voor het gebruik van een eigen auto of een auto van iemand anders. 
  3. een combinatie van 1. en 2. Soms past een combinatie van een scootmobiel en een (lagere) vervoerskostenvergoeding het beste bij uw vervoersbehoefte.

Kosten

Voor een scootmobiel betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de kosten van de voorziening. De bijdrage wordt achteraf geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Aanvragen

Bel het Wmo-loket: 088 – 50 65 400
Of kom langs op Moleneind 95 ZZ, 9203 ZX Drachten.

De behandeling van een aanvraag neemt tijd in beslag. Wij bespreken uw vraag en de aanvraagprocedure met u. Indien nodig vraagt de consulent advies bij een medisch adviseur.