Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

parkeerboete

U bevindt zich hier: Home | parkeerboete

parkeerboete

Beschrijving

U kunt een parkeerboete krijgen van de gemeente en van de politie, voor verschillende overtredingen.

Parkeerboete van de gemeente, heet naheffing
Iemand die geen of te weinig parkeergeld op een betaalde parkeerplaats heeft betaald, kan van de gemeente een parkeerboete krijgen. Dit heet een naheffingsaanslag parkeerbelastingen.

Indien u het niet eens bent met de naheffingsaanslag dan kunt u bezwaar indien bij de gemeente. U kunt alleen bezwaar indienen als u de kentekenhouder bent van de auto, of als u door de kentekenhouder bent gemachtigd.
Het bezwaar dient binnen 6 weken na de datum op de naheffingsaanslag te worden ingediend bij de gemeente Smallingerland, afdeling Belastingen en Financiële Administratie, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Voeg bij het bezwaar een kopie van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen en eventueel een kopie van uw gekochte parkeerkaartje.

Parkeerboete van de politie, heet aankondiging van beschikking
Foutparkeerders die bijvoorbeeld op de stoep of op andere plaatsen waar dat niet mag, kunnen van de politie een parkeerboete krijgen. Dit heet een aankondiging van beschikking. Dit is geen zaak van de gemeente.
In deze gevallen dient u de beschikking af te wachten die per post wordt verstuurd en kunt u daana eventueel bezwaar maken bij Justitie als u het niet eens bent met de beschikking.