Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

onderwijshuisvesting voorzieningen

U bevindt zich hier: Home | onderwijshuisvesting voorzieningen

onderwijshuisvesting voorzieningen

Beschrijving

Schoolbesturen kunnen jaarlijks voor 1 februari een voorziening in de onderwijhuisvesting aanvragen. Hierbij kunt u denken aan onderhoud, uitbreiding of nieuwbouw van een school. Voor 31 december wordt er een besluit door het college genomen. De uitvoering vindt het jaar daaropvolgend plaats.

Daarnaast kunnen ook spoedvoorzieningen worden aangevraagd. Hiervoor komen alleen voorzieningen in aanmerking die vooraf niet te voorzien waren.

Per gebouw en per type aanvraag dient apart een formulier ingevuld te worden.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen dan raden wij u ten zeerste aan om hierover vooroverleg te plegen met de gemeente. Voor het maken van een afspraak en voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel 0512 581234.

U kunt het aanvraagformulier (pdf) downloaden.

We vragen u de stukken (formulier + alle benodigde bijlagen!) vóór 1 februari per post naar ons toe te sturen: Postbus 10.000, 9200 HA Drachten.

Naar het formulier