Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

naamskeuze

U bevindt zich hier: Home | naamskeuze

naamskeuze

Beschrijving

Als u getrouwd bent, krijgt het eerste kind de achternaam van de vader. De vader en moeder kunnen vóór de geboorte of uiterlijk bij de aangifte van de geboorte van het eerste kind ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de moeder krijgt. Eventuele volgende kinderen van dezelfde ouders krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Als u niet getrouwd bent, krijgt het kind de achternaam van de moeder. Wordt het kind erkend, dan kan bij het eerste (gezamenlijke) kind bij de erkenning gekozen worden voor de achternaam van degene die het kind erkent. Elk volgend kind in die relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind, mits dat kind ook wordt erkend. Is het kind bij de erkenning 16 jaar of ouder, dan kiest het kind de achternaam van de vader of van de moeder.

Geboorte in het buitenland
Wordt uw kind in het buitenland geboren en krijgt u daar niet de mogelijkheid van naamskeuze, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden in Nederland binnen 2 jaar na geboorte van dat kind naamskeuze doen.
Is het kind (jonger dan 16 jaar) geadopteerd (buiten Nederland) en heeft het daardoor de Nederlandse nationaliteit gekregen, dan kunnen de ouders (onder voorwaarden) tot 2 jaar nadat de adoptie onherroepelijk is geworden alsnog naamskeuze doen.
Is het kind op het moment dat de adoptie onherroepelijk is geworden 16 jaar, dan kan hij zelf naamskeuze doen. 

Voor meer informatie over naamskeuze kunt u de brochure 'de keuze van de achternaam' downloaden.
U vindt ook veel informatie over het kiezen of wijzigen van een naam op de website van de rijksoverheid.

Wat is herstelmogelijkheid?
Hebt u bij de erkenning van uw kind (geen) naamskeuze gedaan? En bent u van plan om te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Dan kunt u ter gelegenheid van de huwelijksvoltrekking, of van de registratie van het partnerschap (nog) één keer naamskeuze voor uw (gezamenlijke) kind(eren) doen. 
Let op: als u meerdere gezamenlijke kinderen onder de 16 jaar hebt, geldt de naamskeuze voor al deze kinderen.

Hoe werkt herstelmogelijkheid? 
Als u gebruik wilt maken van deze herstelmogelijkheid dan is het belangrijk dat u dit tijdig kenbaar maakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar uw huwelijk wordt voltrokken, of uw partnerschap wordt geregistreerd.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

  • uw kind heeft of krijgt (bij de geboorte of door adoptie) de Nederlandse nationaliteit;
  • alle betrokken personen moeten in persoon aanwezig zijn;
  • geldig identiteitsbewijs moet worden overlegd.

Aanvragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoon 0512 581234.