Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

monumenten aanwijzing

U bevindt zich hier: Home | monumenten aanwijzing

monumenten aanwijzing

Beschrijving

Tot 2013 waren er in de gemeente Smallingerland 47 rijksmonumenten en 68 gemeentelijke monumenten. Dit zijn allemaal objecten uit de periode tot 1940. Deze monumenten bepaalden maar een deel van het ruimtelijk cultuurhistorische beeld van de gemeente. De gemeente vindt het belangrijk dat het cultureel erfgoed een herkenbare plaats krijgt in de gemeente. Daarom zijn in 2013 46 nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Bij de nieuwe objecten ligt het accent op de wederopbouwtijd na de Tweede Wereldoorlog. In deze periode ontwikkelde Drachten zich sterk als industriestad. De tijdgeest van de wederopbouw is af te lezen aan de vele woonhuizen, winkels en bedrijfsgebouwen die zijn ontworpen door landelijk bekende architecten, of door architecten die in de schaduw van bekende tijdgenoten stonden. 

Gemeentelijke monumenten.
Het College van Burgemeester en Wethouders besluit welke gebouwen op de monumentenlijst komen. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  adviseert hierin. Het zijn altijd objecten die van algemeen belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte in de gemeente.
De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  adviseert ook als subsidie voor het onderhoud van monumenten wordt aangevraagd.

Rijksmonumenten (gebouwen van 50 jaar en ouder).
De gemeente adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) over de subsidieverlening voor rijksmonumenten. De gemeente maakt een meerjarenbegroting waarin aangegeven is wie in aanmerking komt voor restauratiesubsidie. Het ministerie neemt deze begroting altijd over. Onderhoud van de monumenten gebeurt door de rijksdienst voor de monumentenzorg (onderdeel van het ministerie van OCW).

Voorwaarden

Woningen of andere bouwwerken kunnen op de gemeentelijke monumentenlijst worden geplaatst. Hiervoor wordt gekeken naar: 

  • Ruimtelijke waarde. Hierbij gaat het erom hoe het gebouw eruit ziet. Heeft het een markante ligging of uitstraling? Alleen, of juist samen met panden in de omgeving?
  • Architectonische waarde.  Het gaat bijvoorbeeld om gaafheid van kwetsbare elementen en details.
  • Streekhistorische waarde. Hebben er bijvoorbeeld historisch belangrijke mensen in het pand gewoond? Of speelt het object een rol in de lokale geschiedenis?
  • Cultuurhistorische waarde.  Dit betekent dat het pand bijvoorbeeld is gebouwd in een bouwstijl die typerend is voor een bepaalde periode of een bepaalde architect.

Op basis van deze criteria wordt een zogenaamde Redengevende Omschrijving opgesteld. Hierin worden de scores (wat en waarom) op de criteria aangegeven. Deze Redengevende Omschrijvingen worden bijvoorbeeld gebruikt als u eventuele verbouwplannen of sloopplannen heeft voor het monument.

De gemeente wijkt hierin af van de omschrijvingen die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn opgesteld. We doen dit omdat in die redengevende omschrijvingen feiten en waarderingen met elkaar verweven zijn. Dat maakt de interpretatie bij verbouwingsplannen lastig en niet eenduidig..

Aanvragen

U kunt bij de gemeente of via de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit aanvragen of uw pand op de monumentenlijst gezet kan worden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente: 0512 581234.

Als u niet wilt dat uw woning op de monumentenlijst komt te staan, kunt u binnen zes weken na bekendmaking bij de gemeente bezwaar indienen.