Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

mediation in bezwaarschrift procedure

U bevindt zich hier: Home | mediation in bezwaarschrift procedure

mediation in bezwaarschrift procedure

Beschrijving

Mediation: oplossing door bemiddeling
U bent het niet eens met een beslissing van de gemeente. Dat kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat u een bezwaarschrift indient. Een bezwaarschriftprocedure kost veel tijd. Daarom wil de gemeente Smallingerland conflicten liever oplossen door mediation aan te bieden.  De gemeente is in 2012 gestart met deze werkwijze. De nieuwe werkwijze wordt op dit moment toegepast op bezwaren die binnenkomen met als onderwerp subsidies en vergunningen.

Wat is mediation?
Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) met de partijen in gesprek gaat. Tijdens dat gesprek wordt geprobeerd om er achter te komen waar het echt om gaat. Partijen worden begeleid om vanuit hun werkelijke belangen tot het meest optimale resultaat te komen. Deelname aan mediation is altijd vrijwillig. 

Speciale positie van de overheid
Het optreden van de overheid heeft een aantal bijzondere aspecten. Een verschil met het bedrijfsleven is, dat de overheid uitvoering geeft aan regelgeving en beleid. Ook is de besluitvorming anders dan in het bedrijfsleven. Opvallend is dat juist mediations tussen overheid en burger of ondernemer een zeer hoog succespercentage kennen.

Voordelen van mediation
Er is ruimte voor niet-juridische aspecten van het bezwaar. Misverstanden en irritaties kunnen worden uitgesproken. De verstoorde communicatie wordt weer op gang gebracht en daardoor wordt de relatie hersteld.
Gemeente Smallingerland verwacht door het toepassen van deze werkwijze dat er minder juridische procedures gevoerd worden. Dat scheelt tijd en geld. Daar komt bij dat bij een beslissing door de rechter er meestal een winnaar en een verliezer is. Bij mediation bepalen partijen zelf de oplossing. 

Voorwaarden

De gemeente Smallingerland neemt een beslissing waartegen u of uw bedrijf bezwaar kunt maken. Als een bezwaar binnenkomt bekijkt de gemeente of uw bezwaar geschikt is voor mediation in plaats van de gewone procedure. U kunt daar zelf ook om vragen. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen. Bemiddeling kan alleen als u daar als betrokken partij mee instemt. Het ingediende bezwaar wordt in dat geval aangehouden. Wanneer u geen mediation wilt of wanneer mediation niet tot een oplossing leidt, wordt de gewone bezwaarschriften procedure gevolgd.
Wanneer u instemt met mediation vindt er op korte termijn een gesprek plaats met de bemiddelaar. De bemiddelaar is een mediator die staat ingeschreven bij de Mediators federatie kwaliteitsregistratie Nederland (MfN). De bemiddelaar werkt met het MfN statuut voor de interne mediator bij een bestuursorgaan. Dit is een waarborg voor de onafhankelijkheid van de mediator.

Kosten

Aan een mediation gesprek zijn geen kosten verbonden.

Aanvragen

Er wordt contact met u opgenomen of u kunt zelf contact opnemen: telefoon 0512 581234.