Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

huisbezoeken

U bevindt zich hier: Home | huisbezoeken

huisbezoeken

Beschrijving

Een uitkering is er voor iedereen die hem echt nodig heeft. Regelmatig, soms onverwacht, controleert de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Smallingerland of iemand die een uitkering ontvangt, hier ook werkelijk recht op heeft.

Huisbezoeken
Medewerkers van Sociale Zaken kunnen om verschillende redenen bij u thuis komen. Soms om u in uw thuissituatie te ontmoeten, soms als extra dienstverlening omdat u ziek bent en soms om te controleren of een uitkering wel terecht wordt verstrekt en of de hoogte van de uitkering klopt.

Een onaangekondigd huisbezoek

Bij twijfel of u recht heeft op een uitkering, kan de gemeente besluiten om een onaangekondigd bezoek te doen door twee medewerkers van de afdeling Sociale Zaken en een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Staan zij bij u onverwacht voor de deur, dan vertellen zij eerst wat de reden is van hun bezoek. Ook legitimeren zij zich. Tijdens het bezoek stellen de medewerkers van Sociale Zaken u vragen die te maken hebben met het recht op bijstand. Aan het eind van het bezoek vertelt de medewerker van Sociale Zaken u wat er daarna gaat gebeuren.

Vertrouwenspersoon
Sinds 1 maart 2014 is er altijd een onafhankelijke vertrouwenspersoon aanwezig bij een onaangekondigd huisbezoek. Deze persoon ziet tijdens het bezoek toe op een correcte gang van zaken. U krijgt na het bezoek de contactgegevens van deze persoon, zodat u eventueel ook op een later moment deze persoon kunt spreken, als daar behoefte aan is. De inhoud van gesprekken met de vertrouwenspersoon worden vertrouwelijk behandeld en niet, zonder uw toestemming, gedeeld met de gemeente.

Wat zijn de gevolgen van een onaangekondigd huisbezoek?

Wanneer de situatie is zoals u heeft opgegeven, dan is er niets aan de hand. U krijgt terecht een uitkering en dat wordt met het huisbezoek dan bevestigd. Klopt uw situatie niet met wat u heeft opgegeven, dan kan dit een reden zijn om een bijstandsaanvraag af te wijzen, of uw uitkering aan te passen of te beëindigen. Als u ten onrechte een uitkering heeft ontvangen, dan moet u die terugbetalen. 
Wilt u niet dat de medewerkers en de vertrouwenspersoon bij u binnenkomen? Dat kan. U kunt een onaangekondigd huisbezoek weigeren. Maar de gemeente kan dan niet vaststellen of u recht heeft op een uitkering. Dat kan dan betekenen dat de gemeente uw aanvraag afwijst of uw uitkering stopzet.