Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

carbid schieten

U bevindt zich hier: Home | vuurwerk en carbid schieten

carbid schieten

Beschrijving

Carbid schieten mag alleen als u een ontheffing heeft van de gemeente. En alleen op 31 december vanaf 13.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. In het belang van de openbare orde, (verkeers-)veiligheid en het milieu worden er regels gesteld aan het carbidschieten tijdens de jaarwisseling. B&W wijzen de locaties aan waar carbid schieten is toegestaan. Dit publiceren we eind december in Breeduit.
Voor illegaal carbidschieten zijn de straffen (tot 18 jaar) doorverwijzing naar HALT of (18 en ouder) een boete van € 250.

Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente: 0512 581234. 

Voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende regels:

  • Gebruik een melkbus en/of dergelijk voorwerp met een maximale inhoud van 50 liter.
  • Gebruik acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide(carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
  • De melkbus en het projectiel waarmee geschoten wordt zijn goed verankerd.
  • De plaats vanwaar geschoten wordt is:
    - minstens 75 meter van huizen, openbare wegen en paden.
    - minstens 300 meter van voorzieningen waar dieren worden gehouden.
  • Er wordt geschoten in een richting die tegengesteld is aan de richting van de dichtstbijzijnde huizen.

Aanvragen

Carbidschieten moet op tijd worden gemeld aan burgemeester en wethouders. Maak hiervoor gebruik van het meldingsformulier carbidschieten dat jaarlijks begin december in Breeduit staat en als pdf hieronder op deze website. Dit formulier print u uit en stuurt u samen met een tekening waarop de plaats staat aangegeven waar geschoten wordt, naar de gemeente.
Bent u niet zelf eigenaar van het terrein, dan moet er ook een schriftelijke toestemming bij zitten van de eigenaar.

De aangewezen locaties worden eind december bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad Breeduit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, op tel nr 0512 581234.

Naar het formulier

Gerelateerde producten