Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

belastingen betalen

U bevindt zich hier: Home | belastingen betalen

belastingen betalen

Beschrijving

Alles over betaalmogelijkheden.

Aanslag zelf overmaken

Betaalt u zelf de aanslag? Dat kan in twee keer. U betaalt de helft voor de eerste betaaldag en de rest voor de tweede betaaldag. De betaaldagen staan op de aanslag.

Aanslag betalen met automatische incasso

Is het totaalbedrag op uw aanslag meer dan € 80,00? Dan kunt u ook gebruik maken van automatische incasso. De gemeente schrijft het geld dan automatisch in 8 termijnen van uw rekening af. Automatische incasso aanvragen, stopzetten of het rekeningnummer wijzigen.

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag niet of alleen met moeite betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Of hebt u onterecht een aanslag gekregen? We willen u graag helpen, neem contact op met ons. Bent u na het contact met ons nog niet tevreden? Dan kunt u bezwaar indienen .

Aanslag en taxatieverslag inzien

Aanslag en taxatieverslag inzien bedrijven
Bedrijven kunnen aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen en WOZ-taxatieverslagen downloaden.
Inloggen belastingen.

Aanslag en taxatieverslag inzien burgers
Door storing kunnen burgers helaas niet inloggen.
Heeft u alleen de WOZ waarde van uw huis nodig? Kijk dan op: https://www.wozwaardeloket.nl/index.jsp
Heeft u een taxatierapport of een aanslagbiljet nodig? Bel dan met de gemeente: 0512 581234 of stuur een mail naar woz@smallingerland.nl