Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

vuurwerk

U bevindt zich hier: Home | vuurwerk

vuurwerk

Beschrijving

Vuurwerk verkopen

In het Vuurwerkbesluit is vastgesteld dat vuurwerk verkocht mag worden op 29, 30 en 31 december. Als hier een zondag tussen zit, mag die dag geen vuurwerk verkocht worden. Het is dan wel toegestaan vuurwerk te verkopen op 28 december. Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor het beleid voor de opslag en bewerking van vuurwerk en voor de eisen voor consumentenvuurwerk. De divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat) houdt toezicht op het vervoer van vuurwerk. Op de naleving van de regelgeving zal door de politie in samenwerking met de gemeente (brandweer) streng worden toegezien.

Vuurwerk afsteken

Carbidschieten mag op 31 december vanaf 10.00 uur tot 02.00 uur op 1 januari. Vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op Nieuwjaarsdag. Voor die tijd mag het niet. Vóór 29 december mag je op de openbare weg of andere openbare plaatsen zelfs helemaal géén vuurwerk bij je hebben! Politie en handhavers controleren streng, ook in samenwerking met de brandweer. Overtreders onder de 18 jaar worden doorverwezen naar Halt. Overtreders van 18 jaar of ouder riskeren een geldboete.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland brengen hebben wegen en pleinen in Drachten aangewezen, waar het afsteken van vuurwerk met de jaarwisseling geheel verboden is. De lijst publiceren we eind december in Breeduit.
Gezien het gevaar van vuurwerk zijn er diverse maatregelen voor het opslaan, verkopen en in het bezit hebben van vuurwerk:
- de verkoop is verboden aan personen die jonger zijn dan 16 jaar;
- zonder vergunning mag men alleen in de verkoop- en/of afsteekperiode  vuurwerk voorhanden hebben, tot een maximale hoeveelheid van 10 kilogram;
- de verkoopdagen zijn 29, 30 en 31 december volgens de winkelsluitingstijden (als hier een zondag tussen zit, vervalt die dag voor vuurwerkverkoop en komt 28 december erbij).

De gemeente verleent verkoopvergunningen voor vuurwerk. De lijst met verkoopadressen publiceren we op deze site en in Breeduit.

Kosten

De leges voor een vergunning voor vuurwerkverkoop bedraagt € 151,40. 

Gerelateerde producten