Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

klacht tegen horecaontzegging indienen

U bevindt zich hier: Home | klacht tegen horecaontzegging indienen

klacht tegen horecaontzegging indienen

Beschrijving

Iemand die een collectieve horeca ontzegging (CHO) heeft gekregen kan binnen 14 dagen een klacht in dienen bij de klachtencommissie. De horecaontzegging blijft tijdens de procedure gewoon geldig.

Behandeling van de klacht

De klachtencommissie hoort alle partijen in principe in één zitting, tenzij één van de partijen daar onoverkomelijke bezwaren tegen heeft. Degene die de klacht heeft ingediend en de horecaondernemer mogen zich laten vertegenwoordigen door iemand anders of iemand meenemen om voor hen het woord te voeren tijdens de zitting. Als er getuigen van het incident zijn die een verklaring willen afleggen dan moet dat voor de zitting aan de klachtencommissie worden gemeld. 

De klachtencommissie behandelt de klacht binnen zes weken. Dit kan met twee weken worden verlengd als de klachtencommissie binnen zes weken geen afgewogen beslissing kan nemen.

Het oordeel van de commissie

Het oordeel van de klachtencommissie zal wordt binnen twee weken na de zitting aan degene die de klacht heeft ingedient en aan de horecaondernemer meegedeeld. Het oordeel is bindend. Dat wil zeggen dat alle partijen zich eraan moeten houden.

Kijk voor meer informatie in de folder (kolom rechts).

Aanvragen

U kunt een klacht indienen door een aangetekende brief te sturen naar:

Koninklijke Horeca Nederland, regio Fryslân
Eewal 50-52
8911 GT Leeuwarden.