Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Leerplicht en kwalificatieplicht

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Onderwijs | Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht

Volgens de leerplichtwet moeten alle kinderen naar school

Leerplicht: alle kinderen naar school

In Nederland mag een kind naar school als het 4 jaar is. Een kind moet naar school op de eerste dag van de nieuwe maand na zijn of haar 5e verjaardag. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere 16 wordt. Daarna geldt tot het 18e jaar de 'kwalificatieplicht'.

Kwalificatieplicht: iedereen een geschikt diploma

In Nederland geldt de kwalificatieplicht. Teveel jongeren gaan zonder diploma van school en komen dan zonder 'startkwalificatie' op de arbeidsmarkt. Zonder geschikt diploma kom je nergens, daarom moeten jongeren die nog geen startkwalificatie hebben tot hun 18e verjaardag onderwijs volgen. Met een startkwalificatie hebben jongeren een betere kans op een baan.

Je hebt een startkwalificatie als je in bezit bent van één van de volgende diploma’s:

  • vwo-diploma
  • havo-diploma
  • diploma op mbo-2 niveau

De kwalificatieplicht betekent niet dat leerlingen echt 5 dagen per week naar school moeten. Ze kunnen ook kiezen voor combinaties van leren en werken zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.

De leerplichtambtenaar controleert

De leerplichtwet bepaalt dat de gemeenten toezicht houden op de leerplicht. Daarom heeft de gemeente leerplichtambtenaren. Deze controleren of iedereen die leerplichtig is ook daadwerkelijk staat ingeschreven bij een school. De leerplichtambtenaar gaat na wat de reden is om vaak van school weg te blijven. Spijbelen is officieel strafbaar! De straf die op spijbelen staat, varieert van een geldboete van maximaal 2250 euro tot taakstraffen via Bureau HALT. Bij structureel spijbelen zonder geldige reden kan zelfs een gevangenisstraf opgelegd worden. Scholen moeten veelvuldig verzuim melden bij de leerplichtambtenaar. Hij of zij zoekt samen met de leerling, ouders en school oplossingen voor problemen rond schoolverzuim en dreigende schooluitval. In het laatste geval kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken. Leerlingen vanaf 12 jaar zijn zelf (mede)verantwoordelijk en kunnen voor de kantonrechter geroepen worden.

De leerplichtambtenaar kan worden ingeschakeld:

  • bij problemen met school
  • als de leerling van school wordt gestuurd
  • als de leerling wil veranderen van school
  • als ontheffing of vrijstelling van de leerplicht noodzakelijk is

De school regelt inschrijvingen en uitschrijvingen en verlof buiten schoolvakanties

De schoolleiding moet inschrijvingen en uitschrijvingen van leerlingen binnen een week doorgeven aan de leerplichtambtenaar. De ouders/verzorgers moeten hun kind inschrijven of uitschrijven bij een school of onderwijsinstelling.

Bij verlof buiten de officiële schoolvakanties kan de schooldirecteur toestemming geven tot een maximum van 10 schooldagen. Hierbij gelden 2 beperkingen:

  • de leerling krijgt geen verlof in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar
  • de leerling kan maar één keer per schooljaar vakantieverlof krijgen

Aanvragen voor verlof van meer dan 10 dagen moeten worden gericht aan de leerplichtambtenaar. Op de scholen zijn hiervoor aanvraagformulieren verkrijgbaar.