Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Aanpak laaggeletterdheid

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Onderwijs | Aanpak laaggeletterdheid

Aanpak laaggeletterdheid

In Smallingerland hebben ruim 5000 mensen moeite met lezen en schrijven.

In februari 2016 zijn een notitie en een plan van aanpak door de gemeenteraad goedgekeurd om laaggeletterdheid in onze gemeente aan te pakken. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker op de agenda’s gekomen van o.a. het Rijk, lokale overheden, bibliotheken en welzijnsinstellingen.

Uit onderzoek weten we dat in de gemeente Smallingerland ruim 15 procent van de volwassenen tussen de 15 en 65 jaar laaggeletterd is. Landelijk is dit bijna 12 procent. Concreet betekent dit dat in onze gemeente ruim 5.000 mensen moeite hebben met lezen en schrijven. In de dagelijkse praktijk uit zich dat bijvoorbeeld doordat mensen niet zelfstandig in staat zijn (digitale) formulieren in te vullen of  moeite hebben met afrekenen bij de kassa. Het kopen van een treinkaartje is een struikelblok. Een medische bijsluiter of veiligheidsvoorschriften: onbegrijpelijk.
Ook is uit onderzoek bekend dat laaggeletterdheid vaak leidt tot sociale uitsluiting en regelmatig een onderliggende oorzaak is voor andersoortige problematiek zoals schulden, een slechte gezondheid (hoge zorgkosten) en langdurige werkloosheid.
Op laaggeletterdheid rust bovendien een taboe. Mensen schamen zich voor het feit dat ze niet goed kunnen lezen en schrijven, met name wanneer men ‘gewoon’ Nederlander is. Voor allochtonen is het gebrekkig begrip van de Nederlandse taal veel minder gevoelig, het is immers logisch dat zij het Nederlands nog moeten ontwikkelen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht komt is ruim tweederde van de laaggeletterden autochtoon.

Het aanpakken van laaggeletterdheid richt zich vaak op volwassenen, maar de meest effectieve aanpak is natuurlijk het voorkomen ervan, dus preventie. Daarom investeert de gemeente Smallingerland al jaren intensief in Voor -en Vroegschoolse Educatie (VVE). Kinderen van wie al rond het tweede jaar wordt geconstateerd dat ze (een verhoogd risico op) een taalachterstand hebben, kunnen met behulp van specifieke programma’s worden ondersteund. In Smallingerland kennen we Peuterspelen van de MOS en in groep 1 & 2 van de basisschool. Komende jaren wordt bekeken of het mogelijk is om deze ondersteuning ook uit te breiden naar de kinderopvangorganisaties.
 
Voor volwassenen is het mogelijk om een educatietraject te volgen bij het Friesland College. Zij worden dan begeleid door professionele docenten. Om in aanmerking te komen voor een educatietraject moet de deelnemer wel in staat zijn om in relatief korte tijd een niveau-sprong te maken. Deze inschatting wordt gemaakt tijdens de intake. Mocht deze niveau-sprong (nog) niet haalbaar zijn, dan kunnen mensen voor ondersteuning terecht bij het Digi-Taalhuis in de bibliotheek. Daar werken getrainde vrijwilligers die laaggeletterden graag ondersteunen bij hun taalontwikkeling. Naast ondersteuning aan laaggeletterden is het ook mogelijk om binnen het Digi-Taalhuis ondersteuning te krijgen bij het verbeteren van digitale vaardigheden. Het Digi-Taalhuis werkt nauw samen met andere lokale taalondersteuning, zoals de taalcoaches van de MOS en de vrijwilligers van Humanitas.

Bent u of kent u iemand die deze ondersteuning goed zou kunnen gebruiken?
Neem dan contact op met Ellen Waanders, per email ewaanders@bibliotheekdrachten.nl of per telefoon 0512 512680.