Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Werkzaamheden De Kaden hervat

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Werkzaamheden De Kaden hervat

Nieuws

Geen gegevens beschikbaar

Werkzaamheden De Kaden hervat

Geplaatst: 17-1-2019

Meer informatie over de werkzaamheden aan De Kaden

Afgelopen maandag herstartte aannemer Jansma Drachten BV de werkzaamheden aan De Kaden. De komende weken wordt gewerkt aan de Noordkade. De planning is om eind april het werk af te ronden.

Waarom deze herinrichting?
De Kaden richten wij opnieuw in voor een betere aansluiting op het winkelgebied in het centrum richting het carillon. De gemeente besloot tot deze herinrichting in overleg met de ondernemers van De Kaden. De betere aansluiting maken wij door het verbreden van de voetpaden voor de winkels, restaurants, e.d. Hierdoor ontstaat extra uitstal- en terrasruimte voor de ondernemers en meer ruimte voor het winkelend publiek.

Fietsers en auto's delen de rijbaan
De Kaden is een 30 km gebied. Hierin is het gebruikelijk om fietsers en gemotoriseerd verkeer gebruik te laten maken van dezelfde ruimte. Dus zonder aparte fietspaden. Dit betekent dat fietsers en gemotoriseerd verkeer hier rekening met elkaar moeten houden. Door fietsers op de Kaden gebruik te laten maken van de rijbaan ontstaat er meer ruimte voor voetgangers, terrassen en uitstallingen.

Reacties op social media
Via social media werd veel gereageerd op de nieuwe situatie op De Kaden, namelijk het delen van de rijbaan van fietsers en gemotoriseerd verkeer. Zorgen werden geuit over de veiligheid van het verkeer. Wij begrijpen dat de nieuwe situatie moet wennen. Zeker omdat het werk nog niet is afgerond. Dat houdt in dat er nog geen eenduidige situatie is. Aan zowel de Noord- als de Zuidkade staat bebording om de nieuwe situatie aan te geven.

Grootste gedeelte al klaar
Het grootste gedeelte van de werkzaamheden is inmiddels afgerond, zoals de bestrating en het uitbreiden van het parkeerterrein aan de Singel. De komende maanden wordt gewerkt aan de Noordkade en aan een klein gedeelte van de Zuidkade. Ook wordt dan de aankleding, de bomen en de beplanting aangebracht. Als laatste wordt de versmalling op de Singel gerealiseerd.

De Singel tijdelijk open
Gedurende de werkzaamheden is De Singel weer open voor doorgaand verkeer en zijn de betonblokken weg. Als het werk klaar is, zal De Singel vanaf De Kaden permanent afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Meer informatie
Gedurende deze uitvoeringsperiode is aannemer Jansma Drachten BV namens de gemeente het aanspreekpunt bij vragen of klachten. Neem contact op met Klaas Kooistra van Jansma Drachten BV via 06-51 52 64 10 of stuur uw vraag naar k.kooistra@jansma.biz.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn