Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | 2016 | December | Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017

Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017

Geplaatst: 29-12-2016

Op tijd volmacht of kiezerspas aanvragen

Op woensdag 15 maart 2017 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Op deze dag kan van 07.30 uur tot 21.00 uur gestemd worden. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Wie krijgt een stempas?

De voorwaarden om te mogen stemmen voor de Tweede Kamer zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht. Op 30 januari 2017 is de datum van de kandidaatstelling. Dit is de peildatum voor het versturen van de stempassen aan de kiezers. Degene die op deze datum ingeschreven staat als inwoner van een gemeente, ontvangt van die gemeente ook een stempas.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw stempas kwijtraken of niet ontvangen hebben, dan kunt u uiterlijk dinsdag 14 maart 2017, tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij het servicecentrum op het gemeentehuis. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Datum bezorging stempassen en kandidaatlijsten

Omstreeks vrijdag 24 februari 2017 worden de stempassen bezorgd bij de kiezers. Rond 7 maart 2017 worden de kandidaatlijsten huis aan huis bezorgd. Op deze kandidaatlijsten staan de partijen en kandidaten, die meedoen aan de verkiezingen. Ook staan hierop alle stembureaus in de gemeente Smallingerland vermeld, waar u kunt stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stembureau in Smallingerland te stemmen dan kan dat.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.

Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Smallingerland woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Andere mogelijkheden
• Wilt u iemand machtigen nog voordat u uw stempas heeft ontvangen?
• Wilt u een kiezer machtigen die niet in de gemeente Smallingerland woont?
• Heeft u geen identiteitsbewijs of is uw identiteitsbewijs op 15 maart 2017 langer dan 5 jaar verlopen?
Dan kunt u schriftelijk met een aanvraagformulier een volmachtbewijs aanvragen. Degene die u machtigt (de gemachtigde) krijgt dan een schriftelijk volmachtbewijs toegestuurd.
De schriftelijke volmacht vraagt u aan met het aanvraagformulier schriftelijke volmacht. Dit aanvraagformulier kunt u afhalen of aanvragen bij het servicecentrum op het gemeentehuis of downloaden van de website www.smallingerland.nl Met het aanvragen van een schriftelijke volmacht wordt uw eigen stempas ongeldig. De gemachtigde krijgt een schriftelijk volmachtbewijs thuisgestuurd, waarmee hij of zij uw stem kan uitbrengen. Met het uitbrengen van de volmachtstem is geen kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever nodig. De volmachtnemer zelf moet wel een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Voorwaarden
• U kunt alleen een volmachtbewijs aanvragen in de gemeente waar u staat geregistreerd. De gemachtigde hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen.
• De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd.
• De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
• De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
• Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, mag hij vervolgens zelf niet meer stemmen.
Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen.

Aanvragen
U zelf en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van het aanvraagformulier schriftelijke volmacht in.

Het ingevulde formulier stuurt u daarna per post naar:
Gemeente Smallingerland
Servicecentrum
Postbus 10000
9200 HA  Drachten
of ingescand per e-mail naar: verkiezingen@smallingerland.nl

Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Als het verzoek is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen op de dag van de stemming. Indien u al een stempas had ontvangen, is deze daarmee niet meer geldig.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt dan uw stempas omgezet in een kiezerspas en met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij het servicecentrum op het gemeentehuis of downloaden van deze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 bij de gemeente binnen zijn. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Heeft u vragen omtrent de verkiezingen? Neem dan contact op met de gemeente.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn