Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Samenwerken aan water

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | 2016 | December | Samenwerken aan water: schoon en veilig voor later

Samenwerken aan water

Geplaatst: 2-12-2016

Ondertekening bestuursakkoord

Gemeente Smallingerland, Wetterskip Fryslân, 23 andere Friese gemeenten, Vitens en de provincie Fryslân ondertekenden vorige week het Fries Bestuursakkoord Waterketen. Doel: voor nu en in de toekomst slimme en betaalbare oplossingen zoeken voor het watersysteem in Friesland en dus ook in onze gemeente. Betaalbaar én goed beheer van het water in Fryslân is voor iedereen belangrijk. Ook klimaatverandering vraagt om extra investeringen (verbetering rioleringen, verwerking van regenwater, verbeteren van dijken, oevers en kaden).Ondertekening van het bestuursakkoord

De maatregelen die de gemeente neemt zijn omschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan en Gemeentelijk Waterplan. We willen zoveel mogelijk waterberging (vijvers en sloten) aanleggen en zoveel mogelijk rioolwater scheiden van het afvalwater. Daarnaast proberen we de openbare omgeving zo groen mogelijk in te richten en de oevers zo natuurvriendelijk mogelijk maken.

Zelf een bijdrage leveren aan het waterbeheer?

Gebruik zo weinig mogelijk tegels in de tuin, dan wordt de regenwaterafvoer vertraagd en wateroverlast voorkomen. Ook regenwater voor de tuin opvangen in een regenton is slim omgaan met water. Wilt u ook meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van water? Gebruik dan geen bestrijdingsmiddelen, maar probeer bijvoorbeeld zoveel mogelijk met de hand het onkruid te verwijderen.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn