Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

De nieuwe belastingtarieven voor 2017

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | 2016 | December | De nieuwe belastingtarieven voor 2017

De nieuwe belastingtarieven voor 2017

Geplaatst: 14-12-2016

Wat betaalt u het komende jaar aan OZB en andere gemeentelijke heffingen?

De nieuwe belastingtarieven voor 2017 zijn bekend. Wat verandert er?

De opbrengst onroerende zaakbelasting stijgt trendmatig met 1,69% ten opzichte van 2016. Bij de vaststelling van de OZB-tarieven is rekening gehouden met de waardeontwikkeling van de woningen en bedrijfspanden. Voor het eerst sinds jaren is de gemiddelde woningwaarde gestegen, de waarde van de bedrijfspanden laat nog wel een daling zien. Voor bedrijfspanden geldt een daling van 3,6%, voor woningen is de gemiddelde waardestijging 2,6%.

De rioolheffing is aangepast op het vernieuwde gemeentelijk rioleringsplan 2017-2018. Het tarief voor de gebruikers daalt met € 5,00 en blijft ongewijzigd voor de eigenaren. Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt alleen trendmatig aangepast met 1,69%. De eerder voorziene extra verhoging van jaarlijks 2,5% kan voor 2017 achterwege blijven; door de lage rente dalen de lasten.

Het tarief voor de hondenbelasting is trendmatig aangepast en stijgt met € 1 euro per hond. De reclamebelasting (voor centrumondernemers) is trendmatig aangepast en komt uit op € 403,00. De opbrengsten uit de reclamebelasting komen beschikbaar voor het ondernemersfonds.


In februari in Breeduit meer aandacht voor de gemeentelijke belastingen over 2017, de waardeontwikkeling onroerende zaken en de kwijtschelding.

Opvragen woz-waarde

De basis van een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen is de woz-waarde. Vanaf 1 oktober 2016 is de woz-waarde van Nederlandse woningen een openbaar gegeven. U kunt de woz-waarde van uw woning of die van een andere woning eenvoudig opvragen via www.wozwaardeloket.nl. U kunt hier een adres ingeven of de desbetreffende woning aanklikken op de kaart. Belangrijk om te weten is dat alleen de woz-waarde wordt getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals verkoopprijzen, gegevens over de eigenaar of taxatieverslagen zijn op deze manier niet op te vragen.

Smallingerland is als 150ste gemeente aangesloten bij deze Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). We zijn daarmee de tweede Friese gemeente. Landelijk zijn er op dit moment 158 gemeenten aangesloten. Naar verwachting zullen in september 2017 alle gemeenten zijn aangesloten.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn