Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Bodembeheer

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Milieu | Bodembeheer

Bodembeheer

Informatie over bodemkwaliteit, grondverzet en bodembeheer.

In 2018 heeft Smallingerland, samen met 13 andere gemeenten in Fryslân, de nota bodembeheer vastgesteld.  Hierin staan de eisen waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. In de nota bodembeheer staat hoe de gemeenten omgaan met het Besluit bodemkwaliteit en wat dat betekent voor u als gebruiker/toepasser van grond.
Een korte samenvatting van de nota staat in de brochure grondverzet.

Vanaf 50 m3 schone grond is een melding bij het landelijke meldpunt verplicht.  

Voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet is er de bodemkwaliteitskaart Fryslân. Op deze interactieve website worden de diverse kaartlagen gecombineerd. Wie met grondverzet te maken heeft kan via deze bodemkwaliteitskaart voor een deel van de provincie inzichtelijk krijgen waar grond mag worden toegepast en waar niet. Heeft u vragen over het toepassen van grond en/of het beleid? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente 0512-581234.