Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Regiomanagers

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Regiomanagers

Regiomanagers

Regiomanagers zijn aanspreekpunt voor dorpen en wijken

De regiomanager is de vertegenwoordiger van de gemeente in de wijken en dorpen van Smallingerland. Hij probeert knelpunten vroegtijdig te signaleren en waar mogelijk op te lossen. Zo fungeert hij als schakel tussen de gemeentelijke organisatie en de wijken, buurten en dorpen en vervult hij ook een belangrijke rol als aanspreekpunt in een wijk of dorp voor bewoners, bewonersorganisaties en in de wijk of dorp werkzame professionele organisaties zoals buurtwerk, jongerenwerk, politie, woningbouwverenigingen en zorginstellingen.

Regiomanager Oost

Sietze van der Weij  is de regiomanager van:
Rottevalle, Houtigehage, Drachtstercompagnie, Noord Oost, De Wiken, de Bouwen, de Venen, Centrum,  De Folgeren, Fennepark, Burmaniapark, Vrijburgh, De Swetten, De Singels.
e-mail: s.van.der.weij@smallingerland.nl
tel. 0512-581234

Regiomanager West

Erik Kort is de regiomanager van:
De Drait, de Trisken, Himsterhout, Industrieterrein de Haven, Helmhout, Boornbergum/Kortehemmen, De Wilgen/Smalle Ee, de Veenhoop, Goëngahuizen, Oudega, Nijega, Opeinde, De Tike, Morrapark, Maartenswouden en de woonwijk Drachtervaart.
e-mail: e.kort@smallingerland.nl  
tel. 0512-581234

Wijkraden

De gemeente heeft als gesprekspartner geregeld contact met verenigingen voor dorpsbelang en plaatselijk belang en met de wijkraden. Hebt u vragen over uw woonomgeving, ideeën voor activiteiten in de buurt, of vindt u dat er iets veranderd zou moeten worden? Misschien kwam ook al iemand anders op dat idee en zijn er meer mensen in de buurt met hetzelfde probleem. Het beste is om eerst contact op te nemen met iemand van de Wijkraad of van Dorpsbelangen. De e-mailadressen en telefoonnummers vindt u in de gemeentegids.

Wijkatlas

De wijkatlas is een naslagwerk met informatie over het woon- en leefklimaat in wijken, buurten en dorpen. De wijkatlas verschijnt iedere 2 jaar.

Buurtbudget

Om de leefbaarheid in uw wijk of dorp te vergroten bestaat de mogelijkheid om buurtbudget aan te vragen. Kijk voor meer informatie daarover in de rechterkolom.