Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Oostelijke Poort Friese Meren en Vaarweg

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Economie | Oostelijke Poort Friese Meren en Vaarweg

Oostelijke Poort Friese Meren en Vaarweg

Economische groei stimuleren. Landgebonden- en waterrecreatie ‘verknopen’ op alternatieve en duurzame manier. Beroeps- en recreatievaart veiliger maken door scheiding van vaarwegen én tegelijkertijd CO2 reduceren met duurzaam vrachtvervoer over water. Dit zijn de hoofdingrediënten waarmee de gemeente Smallingerland Drachten en omgeving aantrekkelijk en leefbaar houdt. Het is de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM).

Zo zet de gemeente in op het versterken van de relatie tussen Drachten-Smallingerland (Friese Wouden) en de Friese Meren. Deze gebiedsaanpak is dan ook een dragend deel van de Investeringsagenda Drachten Heerenveen (IDH), en levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid, bereikbaarheid én de sociaaleconomische structuur van Fryslân.

De ruggengraat van de gebiedsaanpak is Waterfront Drachten en de gebiedsontwikkeling Oudega aan het Water. Deze ontwikkelingen maken de water- en landverbinding van de Veenhoop naar Drachten via Oudega aantrekkelijk. Waterfront Drachten maakt het water bij Drachten beter zichtbaar, beleefbaar en bereikbaar voor bezoekers, zowel voor water- als landrecreanten en niet in de laatste plaats de eigen inwoners. Het doel is om zowel het woon-, leef- en ondernemersklimaat te versterken. Ook de ontwikkeling van Oudega aan het Water vormt een essentiële schakel in de gebiedsaanpak, als verblijfsgebied voor land- en watertoerisme bij Oudega en Drachten. De ontwikkeling van de Hegewarren als recreatieve schakel tussen De Veenhoop en Grou is een prachtige aanvulling op dit concept.

Deze aanpak biedt niet alleen kansen voor recreatieve en economische mogelijkheden. Het levert bovendien oplossingen voor belangrijke vraagstukken als veiligheid op het water, duurzaam vervoer en CO2-reductie, uitbreiding van waterberging voor 'droge voeten' en het versterken van natuurwaarden in de Alde Feanen.

De gemeente wil dit plan graag verder uitwerken met stakeholders, raad en provincie en bewoners in het gebied. Daar is geld voor nodig, ook van ons. Hoe onze financiële betrokkenheid eruit zal zien hangt af van de totale kosten en de inbreng en mate van betrokkenheid van andere partners.

Hiernaast vindt u de gezamenlijke documenten van de gebiedsontwikkeling en de vaarweg. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar vaarwegdrachten@smallingerland.nl
.