Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Noordelijke Friese Wouden

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Cultuur en recreatie | Noordelijke Friese Wouden

Noordelijke Friese Wouden

Provincie, gemeenten en boeren werken samen aan uniek landschap

In Nederland zijn 20 Nationale Landschappen aangewezen, die niet alleen stuk voor stuk mooi en anders zijn, maar die ook een bijzondere cultuurhistorische achtergrond hebben. Eén van die voorbeelden van échte Nederlandse landschappen is de Noardlike Fryske Wâlden, tussen Dokkum en Drachten.    

De basis voor de Noardlike Fryske Wâlden is gelegd door de IJstijden. Die hebben een pakket keileem en dekzand achtergelaten. In die tijd zijn geulen uitgeslepen waarin riviertjes als de Zwemmer, de Lauwers en de Lits hun bedding vonden. In de warme periode na de laatste IJstijd is een dikke laag hoogveen gegroeid. Dat veen is in de afgelopen eeuwen afgegraven om er turf van te maken. Aan dat verleden herinneren de lange smalle vaarten, de wijken, met hun elzensingels. Die sieren vooral in de omgeving van Drachtstercompagnie het landschap. Na de turfwinning is de grond geschikt gemaakt voor de landbouw. Een ander overblijfsel uit de koude tijden zijn de pingoruïnes: een dobbe met een ringwal, ontstaan door het smelten van een heel groot brok ijs.

Zo heeft het landschap zich in Smallingerland ontwikkeld tot een patroon met lange smalle percelen weiland, begrensd door wijken en boomsingels met hier en daar een dobbe. Overigens komen in de Noardlike Fryske Wâlden ook nog andere types landschap voor. Juist die afwisseling maakt het gebied zo uniek. De provincie Fryslân en de 5 gemeenten met de Noardlike Fryske Wâlden binnen hun grenzen – Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Smallingerland – werken samen met de boeren in het gebied om er voor te zorgen dat het unieke karakter van dit gebied behouden blijft.