Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Wat is een bestemmingsplan?

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Bestemmingsplannen bekijken | Wat is een bestemmingsplan?

Wat is een bestemmingsplan?

Een verbeelding, een toelichting en een serie regels.

In een bestemmingsplan wordt bepaald hoe de grond in Nederland gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. De gemeente houdt in de gaten of iedereen zich aan de regels houdt.

Een bestemmingsplan bestaat uit een plankaart (de verbeelding), een toelichting en een serie regels.

Verbeelding

De plankaart is een plattegrond van het gebied waarin met kleuren, lijnen en symbolen wordt aangegeven wat de bestemming is van de verschillende stukken grond. Ook kunnen bouwmaten en extra (gebruiks)aanduidingen op de verbeelding worden aangegeven. Er zijn 2 soorten verbeeldingen, een analoge en een digitale verbeelding.

  • Analoge verbeeldingen
    Dit zijn de plankaarten op papier. Deze plankaarten zijn in te zien op het gemeentehuis.
  • Digitale verbeeldingen
    Dit zijn plankaarten die via internet zijn te bekijken. Onze ruimtelijke plannen kunt u in zien via Planviewer

Toelichting

In de toelichting wordt de huidige opzet van het plangebied en de ontwikkelingslocaties beschreven. Hierin is te lezen welk beleid ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan. Dit beleid komt vanuit het Rijk, provincie en de gemeente. De grondslag van het beleid wordt juridisch vertaald in de regels en op de verbeelding. De toelichting is in tegenstelling tot de regels juridisch niet bindend.

Regels

In de regels is te lezen wat er binnen een bepaalde bestemming met betrekking tot het bebouwen en gebruiken van gronden wel en niet mag. Het gaat hier vooral om de goothoogte, bouwhoogte en dakhelling, de plaats van een bouwwerk, de bouw van een aanbouw, uitbouw en bijgebouwen en hoe de gebouwen gebruikt moeten worden.