Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Erf en perceelafscheidingen

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Bouwen en verbouwen | Beleid en regels | Erf en perceelafscheidingen

Erf en perceelafscheidingen

Wanneer is een erf- of perceelafscheiding eigenlijk vergunningvrij?

Wanneer u graag vrij in de tuin zit en geen inkijk wilt, kunt u uw erf afsluiten met bijvoorbeeld een hek, schutting of tuinmuur. Soms mag je zo'n afscheiding zonder omgevingsvergunning plaatsen. Het is raadzaam om dit wel met uw buren te overleggen, met name als u deze direct op de erfgrens zet.
Een erfafscheiding die bestaat uit planten of bomen (door bijvoorbeeld coniferen) mag zonder vergunning in de tuin worden gezet. Dit geldt niet voor schuttingen of muurtjes, dit zijn namelijk 'bouwwerken' en hiervoor is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Toch is dit niet altijd het geval. Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in 2010 werd het vergunningvrij plaatsen van erf- en perceelafscheidingen verruimd.

Vergunningsvrij

Een erf- of perceelafscheiding is vergunningvrij als deze:
A: niet hoger dan 1m, of
B. niet hoger dan 2m, en achter de voorgevelrooilijn en op 1 meter van openbaar toegankelijk gebied.

De voorgevelrooilijn wordt omschreven in het Besluit omgevingsrecht, bijlage 2.

Omgevingsvergunning nodig

Als uw perceel grenst aan openbaar gebied (weg, trottoir, parkeerterrein) mag een opengazen hekwerk als erfafscheiding op de perceelgrens staan, mits de afstand tussen uw perceel en het perceel aan de andere kant van het openbaar gebied groter is dan 4,5 meter. U hebt hiervoor wel een omgevingsvergunning nodig.  Lees de voorwaarden hoe uw erfafscheiding eruit moet komen te zien.
Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente: 0512 581 234.