Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Robert Bakker

U bevindt zich hier: Home | Robert Bakker

Bakker, Robert

Naam: Bakker, Robert
Functie(s): Loco-burgemeester, Wethouder
Rollen: Lid B&W, Lid ELP
Partij: ELP
Email: Stuur een mail
Portefeuille
 • Economische ontwikkeling, acquisitie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid
 • Fysieke leefomgeving
 • Verkeer en vervoer
 • Water en riolering
 • Grondzaken (in samenwerking met de burgemeester)

Eerste loco-burgemeester

Functies die voortvloeien uit de portefeuille

 • Marktcommissie
 • Straatnamencommissie
 • Dienst Landelijk Gebied - Herinrichting Alde Feanen
 • Vereniging Friese Gemeenten - Economische Zaken, Recreatie en Toerisme
 • Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten
 • OVVF (Openbaar Verkeer en Vervoer Fryslan)
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Overleg nationaal park Oude Venen
 • H&I
 • Ondernemersvereniging Drachten
 • IJsselmeertop
 • PBOW - Smallingerland
 • Stichting ondernemers centrum Drachten (SOCD)
 • Vice-voorzitter Frisian Ports
 • Vaarweg Drachten
 • Stichting Vliegveld Drachten
 • Platform EZ F4 gemeenten
 • Innovatie Pact Fryslan (IPF)
 • Bestuurlijk platform F4 Acquisitieconvenant
 • Stuurgroep Oostelijke Poort Friese Meren
 • Stuurgroep Breedband
 • Innovatiecluster Drachten (ICD)
 • Werkgroep retail
Nevenfuncties
 • Liquidator van Kijlstra Verwaltung en Kijlstra Uchte (onbezoldigd)
 • Lid van BUCS (Business Club Smallingerland) (onbezoldigd)