Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Omgevingsvisie: omgevingsgericht werken

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Maart | Omgevingsvisie: omgevingsgericht werken

Omgevingsvisie: omgevingsgericht werken

Geplaatst: 14-3-2019

Hoe ziet het leven er in onze gemeente over 10 à 20 jaar uit? Dit toekomstbeeld heet omgevingsvisie.

Ruim honderd aanwezigen dachten op 26 november in De Lawei mee over agendapunten voor deze omgevingsvisie. Het resultaat: 400 aandachtspunten, zorgen en wensen voor de toekomst. Deze week bespreken we het thema: omgevingsgericht werken.Voor het thema omgevingsgericht werken kwamen heel wat ideeën naar voren. Samenvattend zijn dat deze aandachtspunten:

·         Inwoners eerder betrekken bij keuzes voor nieuwe ontwikkelingen, samen plannen     maken en debat in een vroeg stadium

·         Initiatieven uit de samenleving faciliteren

·         Moeite doen voor mensen die normaal niks van zich laten horen

·         Inclusie agenda. Iedereen telt mee

·         Belang van wijkgericht werken

·         Dienstverlening van de gemeente op omgevingsgericht werken afstemmen

·         Vragen en terugkoppeling uit de organisatie kan beter

·         Pilots opzetten

·         Korte lijnen

·         Meer oog voor het sociale aspect: interactie, gezelligheid, contacten en verbondenheid

Samen werken aan een betere omgeving

Het rijtje van aandachtspunten is een mooie oogst. De punten sluiten aan bij waar we als gemeente al mee bezig zijn. De gemeente vindt het belangrijk om de omgeving zo veel mogelijk te betrekken bij het uitvoeren van haar activiteiten. Dat leest ook u terug in het collegeprogramma. We doen ons best om daar in de praktijk zo goed mogelijk 'handen en voeten' aan te geven. De herinrichting van het gebied rond de Torenstraat, waar omwonenden en ondernemers over meedachten, is daar een voorbeeld van. Ook tijdens de bijeenkomsten voor 'een gezonde buurt'. Daar trekken gemeente en inwoners samen op om in de buurt voldoende ruimte te creëren voor spelen, ontmoeten, bewegen en groen. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de omgevingsvisie, waarbij we zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uitnodigen om mee te denken.

Het gesprek is altijd waardevol

We willen weten wat er speelt en daarop inspelen. De mensen die er wonen weten wat er speelt in de buurt of wijk. De kennis gebruiken we om onze activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren. Deze aanpak is overigens niet altijd makkelijk. Het vraagt tijd, begrip en inzet van alle deelnemers. Ook leidt het proces niet altijd tot een keuze of besluit waar iedere inwoner zich in kan vinden. Dit heeft te maken met de verwachtingen, de (tegengestelde) belangen en de uiteenlopende meningen en wensen. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente om hieruit, voor het algemeen belang, een keuze te maken.

Ruimte voor ideeën

Waar het kan wil de gemeente ruimte bieden aan goede ideeën uit de samenleving. Die zijn er namelijk volop. In de afgelopen weken las u in de Breeduit voorbeelden van initiatieven die van de grond zijn gekomen door middel van het Buurtbudget. Het wekelijkse wethouderspreekuur is een moment waarop u uw ideeën of zorgen kunt delen met één van de wethouders. Gewoon aan tafel met een kopje koffie. 

Alle informatie op dwjm.nl

Kijk op dwjm.nl/ditissmallingerland voor alle informatie over de omgevingsvisie. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan via i.poortenaar@smallingerland.nl.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn