Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Belastingtarieven voor 2019

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Januari | De nieuwe belastingtarieven voor 2019 zijn bekend.

Belastingtarieven voor 2019

Geplaatst: 9-1-2019

Wat verandert er?

De nieuwe belastingtarieven voor 2019 zijn bekend. Wat betaalt u het komende jaar aan OZB en andere gemeentelijke heffingen?


De opbrengst onroerendezaakbelasting stijgt met 3,9% ten opzichte van 2018. Bij de vaststelling van de OZB-tarieven is rekening gehouden met de waardeontwikkeling van de woningen en bedrijfspanden. De gemiddelde waarde van woningen is gestegen met 5,32%. Voor bedrijfspanden geldt een gemiddelde stijging van 1,68%.

  • Volgens het vernieuwde gemeentelijk rioleringsplan blijft het tarief voor de eigenaren ongewijzigd. Het tarief voor het gebruikersdeel kan, op basis van een actualisatie van lasten en baten, worden verhoogd met € 1,-
  • Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt voor 2019 tot en met 2022 boven op de trendmatige tariefsverhoging een extra verhoging van 4% gehanteerd. De totale verhoging voor 2019 wordt 7,9%.
  • Het tarief voor de hondenbelasting en reclamebelasting zijn alleen trendmatig aangepast met 3,9%. De opbrengsten uit de reclamebelasting worden gebruikt voor het ondernemersfonds.

In deze tabel leest u hoe de belastingen in 2019 veranderen ten opzichte van 2018.

2018 2018 2019 2019
OZB Eigenaar Gebruiker Eigenaar Gebruiker
woning 0,1460% - 0,1440%  -
niet-woning 0,3358% 0,2686% 0,3430% 0,2744%
Rioolheffing € 182,- € 94,-  € 182,-  € 95,-
Afvalstoffenheffing eenpersoons meerpersoons eenpersoons meerpersoons
€ 202,- € 238,-   € 218,-  € 257,-
Hondenbelasting 1e hond 2e en volgende hond  1e hond 2e en volgende hond 
€ 64,- € 92,-  € 66,-  € 95,-
Reclamebelasting
(centrumondernemers)    
€ 408,-  € 424,-

In februari komt er meer informatie over de gemeentelijke belastingen van 2019, de waardeontwikkeling van onroerende zaken en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

 

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn