Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Aan de slag voor de clubkas!

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Februari | Klussen voor de clubkas of adopteer een gebied

Aan de slag voor de clubkas!

Geplaatst: 27-2-2019

Klussen voor de clubkas of adopteer een gebied

De gemeente nodigt alle verenigingen, scholen en kerken uit om zich in te schrijven voor een klus. Uiteraard krijgt u voor deze klus een vergoeding. Op deze manier kunt u met de klus de clubkas spekken met € 500,- en maakt u er anderen ook blij mee.

Het gaat om deze activiteiten:    
1. Schoonmaken ondergrondse containers centrum  : in april/mei   
2. Zwerfafval opruimen tijdens Paaskermis (3 dagen)  : op 17 april t/m 22 april 
3. Schoonmaken terrein na Simmerdeis (2 dagen)  : op 27 t/m 30 juni  

Meld u voor 29 maart aan
Meld u aan en verdien geld voor de clubkas. Er zijn wel een paar spelregels. Bel met Regon MilieuService via 0512-581234 of meld u aan via afval@smallingerland.nl.

Of adopteer een gebied…
Gebruikers van scholen, sportcomplexen of verenigingsgebouwen opgelet. U kunt het gebied rondom het gebouw 'adopteren'. Dat houdt in dat u het gebied tegen een vergoeding schoonhoudt van zwerfafval. Neem voor meer informatie contact op met John van de Weide van wijkbeheer via 0512-581234.

Spelregels


1. Verenigingen, kerken en scholen die zich willen inschrijven zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
2. Inschrijvingen om mee te doen aan de verloting van activiteiten kan alleen onder vermelding van naam vereniging/school/kerk/adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze moeten zijn ingeleverd bij het gemeentehuis voor 29 maart. Dit kan per post, email (afval@smalllingerland.nl), of persoonlijk.
3. Per inschrijving kunt u zich voor 1 specifieke activiteit inschrijven.
4. Verenigingen, scholen en kerken kunnen zich inschrijven voor meerdere activiteiten. Zij kunnen echter ingeloot worden voor één activiteit.
5. U ontvangt van de gemeente een ontvangstbevestiging van uw aanmelding. 
6. Na het verstrijken van de inleveringperiode wordt een overzicht gemaakt van de activiteiten en de inschrijvers.
7. Bij de ontvangstbevestiging zal de inschrijving een nummer worden toegekend, zodat het voor de aanvrager duidelijk is onder welk nummer hij/zij aan de verloting deelneemt.
8. De verloting vindt plaats door het afdelingshoofd van de afdeling Regon MilieuService of een plaatsvervanger.
9. Een vereniging wordt 1 jaar na het verrichten van een activiteit uitgesloten van de loting. Dit geldt niet in het geval zich te weinig andere verenigingen, scholen of kerken hebben ingeschreven voor de activiteit(en). Dan doet de vereniging mee in de tweede trekking.
10. Ingeval er te weinig deelnemers voor de verloting van activiteiten zijn, wordt een eerste loting gehouden voor verenigingen/scholen/kerken die in eerste instantie in aanmerking komen voor de loting. Voor de overgebleven activiteiten wordt een tweede trekking gehouden voor de verenigingen/scholen/kerken die in eerste instantie waren uitgesloten van deelname.
11. Met de vereniging/school of kerk zal een contract worden opgesteld voor de uitvoering van de activiteit. Hierin zullen afspraken over vergoedingen, kwaliteitseisen en voorwaarden worden geregeld.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn