Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Raadsvoorstel woonwagenstandplaatsen

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | November | Raadsvoorstel woonwagenstandplaatsen

Raadsvoorstel woonwagenstandplaatsen

Geplaatst: 13-11-2018

Hier vindt u het raadsvoorstel inclusief de bijlagen

Het college van Burgemeester en Wethouders gaat met de gemeenteraad in gesprek over de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen in de gemeente Smallingerland. Zij voeren dit gesprek op basis van een raadsvoorstel. 
Het raadsvoorstel inclusief bijlagen is openbaar. U vindt de stukken hiernaast bij 'lees verder'.  

Locatie Fennereed
In het raadsvoorstel leest u o.a. dat het college van B&W aan de gemeenteraad voorstelt om na de locatie Vrijburgh, ook de locatie Fennereed te schrappen als mogelijke locatie voor de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen.
Het college van B&W vindt de locatie Fennereed bij nader inzien niet geschikt in verband met de cumulatie van bijzondere woonfuncties en de ongelukkige ontsluiting.

Overige locaties en alternatieven
Het college van B&W wil de locatie Wetterwille wél verder onderzoeken. Dat geldt ook voor de locatie Drachtstercompagnie. Het college van B&W staat daarnaast open voor suggesties voor andere alternatieve locaties.

Datum gemeenteraadsvergadering
De data waarop de gemeenteraad over de uitbreiding van woonwagenlocaties vergadert zijn nog niet zeker. We verwachten dat de raad het onderwerp bespreekt tijdens een Ronde Tafel vergadering op 27 november a.s. Op 11 december a.s. volgt naar verwachting het debat en besluit. De definitieve data van de vergaderingen publiceren we o.a. in Breeduit en op de website van de gemeente. Bij 'lees verder' kunt u direct doorklikken naar de agenda van de raad.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn