Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Nieuwe privacywet

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Mei | Nieuwe privacywet

Nieuwe privacywet

Geplaatst: 22-5-2018

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in voor het beschermen van persoonsgegevens.

De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is van toepassing op:
• de bescherming van de verwerking van gegevens van personen;
• de uitwisseling van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Gegevens van personen zijn de gegevens die terug te leiden zijn naar één persoon. Voorbeelden van deze gegevens zijn: naam, adres, foto, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, vingerafdruk, medische data en bankrekeningnummer.

Uitbreiding van privacy rechten
Met de inwerkingtreding van de AVG worden uw rechten uitgebreid met het recht om:
• persoonsgegevens mee te nemen, bijvoorbeeld van de ene naar de andere instantie;
• onder voorwaarden uw gegevens te laten wissen.

Er zijn ook rechten die blijven bestaan, zoals het recht op:
• inzage (welke gegevens worden gebruikt/verwerkt);
• wijzigen van persoonsgegevens;
• minder gegevens te laten verwerken;
• recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

De gemeente en de AVG
De gemeente gebruikt persoonsgegevens om wettelijke en maatschappelijke taken uit te kunnen voeren. De gemeente moet voldoen aan de eisen die de AVG met zich mee brengt zoals het vaststellen van privacybeleid en het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming. Ook moet de gemeente een register bijhouden van de verwerkingen van persoonsgegevens en moeten persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Privacyreglement vastgesteld
Op 3 mei 2018 is het 'privacyreglement Smallingerland' vastgesteld. Het reglement is opgesteld in overeenstemming met de AVG. Het reglement is in te zien via: Privacyreglement gemeente Smallingerland

Functionaris gegevensbescherming
Een functionaris gegevensbescherming ziet toe op een goede verwerking en bescherming van persoonsgegevens. De gemeente Smallingerland heeft inmiddels een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Wilt u meer weten?
Meer informatie en uitleg over de AVG vindt u op de site van de 'Autoriteit Persoonsgegevens' (AP): www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Hier vindt u ook de voorwaarden die bij bepaalde rechten gelden. De AP ziet landelijk toe, adviseert en geeft voorlichting op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn