Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Hoorzitting vaarwegen en binnenhavens

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Mei | Provinciale hoorzitting over vaarwegen en binnenhavens

Hoorzitting vaarwegen en binnenhavens

Geplaatst: 28-5-2018

Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Friesland hebben op verzoek van Provinciale Staten een aantal maatregelen opgesteld om de visie op vaarwegen en havens uit te kunnen voeren. Eerder besloten zij om de ‘brede economische analyse vaarwegen’ van de agenda te halen. De hoorzitting is 30 mei van 19.00 tot 22.00 uur in het Provinciehuis in Leeuwarden.

In de voorgestelde visie van GS blijft vervoer over water belangrijk en vindt er schaalvergroting in de binnenvaart plaats. Het Van Harinxmakanaal wordt verder geschikt gemaakt voor het formaattype Va-schepen, een passende bereikbaarheid van binnenhavens en geen Va-schepen door de recreatieve hotspots Terherne en Earnewâld. Verder zal geen vergroting van de vaarweg naar Heerenveen plaatsvinden. Ook vindt onderzoek plaats of er een andere oplossing voor de bedrijven in Heerenveen mogelijk is. Over de vaarweg naar Drachten ligt nog geen voorstel; hier wordt eerst uitgezocht wat een gebiedsgerichte aanpak oplevert.

Procedure
Er is niet alleen een hoorzitting, maar ook een Statenmarkt over de vaarwegen. Deze statenmarkt is op 6 juni a.s. in het Provinciehuis. Op deze openbare statenmarkt is er gelegenheid om rechtstreeks met statenleden over het voorstel van het college te praten. Politiek debat hierover is op 13 juni in een oordeelvormende commissie (publiek is welkom). Besluitvorming volgt in de openbare statenvergadering van 20 juni.

Aanmelden voor de hoorzitting
Wilt u inspreken? U kunt zich voor 30 mei aanmelden bij de statengriffie in Leeuwarden (telefoon: 058-2925996 of e-mail: statengriffie@fryslan.frl) onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel de organisatie of instelling die u vertegenwoordigt. U wordt op volgorde van binnenkomst ingedeeld en u krijgt maximaal 5 minuten spreektijd.

Provincie Fryslân

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn