Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

College besluit: sloop zuivelfabriek Oud

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | December | College besluit: sloop zuivelfabriek Oud

College besluit: sloop zuivelfabriek Oud

Geplaatst: 21-12-2018

Het college van B&W van de gemeente Smallingerland heeft besloten tot sloop met nieuwbouw van de zuivelfabriek in Oudega.

De werkgroep 'Doarpsplein oan it Wetter' uit het dorp en de gemeente hebben samen de voor- en nadelen van de opties 'sloop met nieuwbouw' en 'renovatie' op een rijtje gezet en afgewogen. De uitkomst hiervan was een voorkeur voor sloop met nieuwbouw. Het collegebesluit sluit hier op aan. Wat voor soort nieuwbouw, wordt duidelijk bij het opstellen van het masterplan.

Argumenten voor sloop
De voorkeur voor sloop met nieuwbouw is gebaseerd op een aantal argumenten. De zuivelfabriek is wel erfgoed, maar het is geen rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument. Vanwege de slechte staat van het pand wordt weinig waarde meer gehecht aan behoud van de oude fabriek. Het dorp hoopt dat er met de sloop van de zuivelfabriek kansen ontstaan voor nieuwbouw dichter bij de haven.

Vleermuizen
Voordat de gemeente de fabriek daadwerkelijk kan laten slopen, moeten we eerst onderzoek doen naar de vleermuizen die in de fabriek verblijven. Vleermuizen zijn beschermde dieren en aan het onderzoek zijn daarom strenge richtlijnen verbonden. Daarom kan dit onderzoek pas in oktober 2019 worden afgerond.

Nieuwbouw in masterplan
De gemeente en de werkgroep gaan samen een 'masterplan' maken voor het opknappen van het hele havengebied. Daarin wordt ook onderzocht of er nieuwbouw dichter bij de haven kan komen. De parkeerplekken komen dan achter de bebouwing, uit het zicht van de haven.
Om hier te kunnen bouwen is archeologisch onderzoek en bodemonderzoek noodzakelijk.

Mochten de onderzoeken negatieve uitkomsten hebben voor het plan voor sloop en nieuwbouw, dan komen mogelijk andere scenario’s in beeld, waaronder nieuwbouw op de huidige plaats van de fabriek. 

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn