Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Ontwerp winningsplan Opeinde (Vermilion)

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Maart | Ontwerp winningsplan Opeinde (Vermilion)

Ontwerp winningsplan Opeinde (Vermilion)

Geplaatst: 30-4-2018

Ter inzage van 26 april tot en met 6 juni 2018

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) legt het ontwerp winningsplan Opeinde van Vermilion ter inzage van 26 april tot en met 6 juni 2018. Het ontwerp winningsplan gaat over een gasveld in de gemeenten Smallingerland en Tytjerksteradeel. U kunt het instemmingsbesluit en onderliggende stukken inzien: Ter inzage legging Opeinde en Ter inzage legging Opeinde-Zuid en Middelburen

De winning van aardgas in Opeinde is gestart in 1975. Vanwege de bijgewerkte productieverwachting is een nieuw winningsplan opgesteld omdat er meer gas gewonnen kan worden dan eerder verwacht. Om gas te kunnen winnen uit een gasveld moet Vermilion een goedgekeurd winningsplan hebben. Het ministerie van EZK moet daar mee instemmen. Om in te kunnen stemmen met een winningsplan vraagt de Minister van Economische Zaken en Klimaat advies aan een aantal adviseurs en decentrale overheden, waaronder de gemeente Smallingerland.

Inloopbijeenkomst
Naast het ontwerp winningsplan liggen alle uitgebrachte adviezen tot 6 juni 2018 ter inzage. Het ministerie van EZK en Vermilion organiseren ook een inloopbijeenkomst. U bent van harte welkom op 16 mei 2018 van 17.00 tot 20.00 uur in het Fries Congrescentrum. U kunt vragen stellen en informatie krijgen van de aanwezige medewerkers van het ministerie van EZK, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Vermilion. Na 6 juni wordt in de 'nota van antwoord' opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit tot gaswinning.


 

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn