Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Documenten uitbreiding woonwagenlocaties

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Juli | Documenten uitbreiding woonwagenlocaties openbaar

Documenten uitbreiding woonwagenlocaties

Geplaatst: 5-7-2018

Het college besloot deze week om alle documenten over de uitbreiding van de woonwagenlocaties openbaar c.q. gedeeltelijke openbaar te maken

Het college besloot deze week om alle documenten over de uitbreiding van de woonwagenlocaties openbaar c.q. gedeeltelijke openbaar te maken. We hebben daarvoor de volgende documenten verzameld:
- verslagen van de projectgroep, werkgroep, bewonersavonden, bestuurlijk overleg;
- projectopdracht;
- projectplan;
- voortgangsrapportages;
- e-mailverkeer.
N.a.w.-gegevens en persoonlijke beleidsopvattingen zijn zwart gemaakt.

Hiernaast bij 'lees verder' kunt u de informatie inzien of downloaden. Eerder maakte de gemeente ook al B&W adviezen over dit onderwerp openbaar. Deze stukken vind u ook in de kolom 'lees verder' op deze pagina.

Stand van zaken
Het college van B&W schreef in juni 2018 in haar hoofdlijnenakkoord het volgende met betrekking de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen:
'Er is een locatieonderzoek naar woonwagenstandplaatsen geweest. Dit heeft geleid tot de nodige maatschappelijke onrust. Het is wenselijk om stil te staan bij de uitgangspunten en de financiering voor dat dit proces wordt voortgezet'
[...]
'Het college stopt het proces voor de realisering van woonwagenstandplaatsen in afwachting van de uitkomst van het gesprek met de gemeenteraad over de uitgangspunten en de financiering.'


 

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn