Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Gemeenteraadsverkiezing 2018

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | November | Gemeenteraadsverkiezing 2018

Gemeenteraadsverkiezing 2018

Geplaatst: 14-11-2017

Registratie tot uiterlijk 27 december

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezing in Smallingerland was op 19 maart 2014. Inmiddels is de voorbereiding begonnen voor de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 21 maart 2018. Wilt u als politieke groepering meedoen, dan moet u een verzoek tot registratie inleveren.

Verzoek tot registratie: uiterlijk 27 december
Politieke partijen die meedoen aan verkiezingen moeten voldoen aan formaliteiten die komen uit de Kieswet. Politieke groeperingen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven zich niet opnieuw te laten registreren. Landelijke politieke groeperingen, die niet aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, maar zich wel hebben laten registeren voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten, zijn ook ontheven van de registratieplicht.
Politieke groeperingen die niet aan bovenstaande voldoen zijn niet ontheven van registratieplicht en moeten uiterlijk 27 december een verzoek inleveren bij het bureau verkiezingen in het gemeentehuis.

Het verzoek bestaat uit de volgende documenten:

1.       Een verzoek om registratie;

2.       Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;

3.       Een bewijs van inschrijving in het verenigingsregister afgegeven door de Kamer van Koophandel;

4.       Een bewijs van betaling van de waarborgsom ad € 112,50 op rekeningnummer NL43BNGH0285007890 ten name van de gemeente Smallingerland.

5.       Een verklaring waarin een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde zijn aangewezen.

 

Na ontvangst van het verzoek neemt het centraal Stembureau zo snel mogelijk een beslissing.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn