Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Voorbereidingsbesluit Buitengebied

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Mei | Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied

Voorbereidingsbesluit Buitengebied

Geplaatst: 18-5-2017

Raad neemt voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied en geeft hiermee invulling aan het ingenomen standpunt geen seismologisch onderzoek te willen toestaan.

De gemeenteraad van Smallingerland heeft afgelopen dinsdagavond een voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan Buitengebied genomen. Het besluit is vanochtend officieel gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee openbaar.
Het wettelijk instrument "voorbereidingsbesluit" stelt de gemeenteraad in staat om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen te voorkomen. De raad verklaart hiermee dat een wijziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid. Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor aanvragen om een aanlegvergunning voor bouw- en aanlegactiviteiten die passen binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Van die aanhouding kan de gemeente afwijken als een aanvraag wordt ingediend die past binnen het nieuwe in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
 
De gemeente geeft hiermee invulling aan het op 14 maart j.l ingenomen standpunt geen seismologisch onderzoek te willen toestaan. Tijdens het debat stond het dilemma over het al dan niet toestaan van seismisch onderzoek centraal. De informatie die zulk onderzoek oplevert kan ingezet worden bij het inzetten van aardwarmte. Dit is een stap in de energietransitie. Het onderzoek is financieel te kostbaar om uit te voeren als gemeente. We moeten hierin met marktpartijen samenwerken. De raad is zich bewust van dit dilemma, en heeft alles afwegende, de mogelijkheid van seismologisch onderzoek - wanneer dit gekoppeld is aan mogelijke gaswinning, afgewezen.  Dat betekent dat het college alles moet doen wat in haar vermogen ligt om seismisch onderzoek tegen te gaan.

Het college heeft het voorbereidingsbesluit onder geheimhouding aan de raad aangeboden. Deze route was noodzakelijk omdat publicatie voorafgaand aan besluitvorming had kunnen leiden tot een formele aanvraag voor een aanlegvergunning. Die had de gemeente op basis van de voorschriften van het nu te wijzigen bestemmingsplan Buitengebied moeten toestaan. Met dit besluit komt het college tegemoet aan de kaders die de raad heeft gesteld.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn