Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Raad steunt amateurkunst en cultuur

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | Maart | Raad steunt amateurkunst en cultuur

Raad steunt amateurkunst en cultuur

Geplaatst: 30-3-2017

Aanvragen subsidie nu mogelijk

Bij de vaststelling van de nieuwe cultuurnota vorig jaar besloot de gemeenteraad extra geld beschikbaar te stellen voor cultuur en amateurkunst in Smallingerland. Zowel voor 2017 als voor 2018 is er, naast de huidige subsidieregeling, € 100.000 extra gereserveerd. De criteria om in aanmerking te komen voor deze subsidies zijn opgenomen in beleidsregels. Deze beleidsregels zijn onlangs vastgesteld door het college.

De gemeenteraad stelde afgelopen zomer vast dat de nieuwe cultuurnota enkele mooie ambities bevat maar dat er voor de uitvoer onvoldoende geld beschikbaar is. Zeker met de wetenschap dat er mooie initiatieven vanuit de Mienskip worden aangedragen. Door nu eenmalig € 200.000 extra uit te trekken moet het voor verenigingen, stichtingen coöperaties of groepen mogelijk worden activiteiten (tijdelijk maar waar mogelijk met een blijvend karakter) te organiseren en te financieren.  De plannen moeten nieuw of vernieuwend zijn.

Het is vanaf nu mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. Daarvoor is een omschrijving van de activiteit nodig plus een begroting. In de rechterkolom staan de beleidsregels met daarin alle criteria. Het maximale uit te keren bedrag is 50% van de totale kosten met een maximum van € 15.000. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Toelichting op regeling of vragen
Op 30 maart tijdens de Dag van de Amateurkunst organiseren gemeente, Lawei, Stichting Keunstwurk en het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst een informatieavond in de Lawei. Iedereen die geïnteresseerd is in amateurkunst is welkom voor informatie, presentaties en workshops. Beleidsmedewerkers van de gemeente geven dan ook toelichting op de nieuwe subsidieregeling. Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op www.keunstwurk.nl.

 

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn