Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Subsidie groene daken en regenton

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | December | Subsidie groene daken en regenton

Subsidie groene daken en regenton

Geplaatst: 1-12-2017

Toelichting subsidieregelingen aanleg groene daken en aanschaf regenton

Subsidieregeling REGENTON

De subsidieregeling voor de aanschaf van een regenton is onderdeel van het maatregelenprogramma uit het gemeentelijk waterplan 2017-2020. Met de regeling wil de gemeente haar inwoners stimuleren om bewuster om te gaan met water. Door het gebruik van een regenton verdwijnt het regenwater niet rechtstreeks de bodem of het riool in en kan het worden gebruikt in plaats van leidingwater. Vorige acties in 2008 en 2013 waren een groot succes met respectievelijk 1.700 en 1.300 tonnen.

Hoe werkt het?

Aanvraag
• U koopt maximaal 2 regentonnen voor uw huishouden bij een winkel, bouwmarkt of tuincentrum en zorgt ervoor dat u een kassabon krijgt;
• U stuurt uw aanvraag per post (Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten t.a.v. Afdeling Openbare Werken onder vermelding van 'Regentonactie') of via mail (gemeente@smallingerland.nl onder vermelding van 'Regentonactie') naar de gemeente samen met de volgende documenten:
o kassabon of een scan daarvan met daarop duidelijk het aanschafbedrag van de regenton(nen);
o ingevulde en ondertekende subsidieaanvraag.

Na de aanvraag
• U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie op uw subsidieaanvraag;
• U ontvangt de subsidie binnen 6 weken op uw bankrekening.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden er enkele voorwaarden:
• U woont in Smallingerland;
• U gebruikt de regenton op uw woonadres;
• De regenton is aangeschaft op of na 1 januari 2018;
• De regenton is aangeschaft bij een winkel, bouwmarkt of tuincentrum binnen de gemeente Smallingerland;
• U kunt subsidie aanvragen voor maximaal 2 regentonnen;
• De gemeente heeft een totaalbudget voor het verstrekken van de subsidies. De subsidieaanvragen worden op volgorde van indienen behandeld totdat het budget op is.

Maximale subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanschafprijs van de regenton tot een maximum van € 25 subsidie per ton.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor deze subsidieregeling staat in de rechterkolom. Bij de balie van het gemeentehuis kunt u een geprint exemplaar afhalen.


Subsidieregeling aanleg GROENE DAKEN

Inwoners en bedrijven die van plan zijn een vegetatiedak, ook wel groen dak, aan te leggen, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Gemeente Smallingerland is op 1 januari 2018 gestart met een nieuwe subsidieregeling.

Aanleiding
De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken. Ook dit is een van de onderdelen van het maatregelenprogramma uit het huidige waterplan.

Groene daken kunnen wateroverlast beperken. Door klimaatveranderingen krijgen we steeds vaker te maken met extreme regenval. Hierdoor kan het riool, en uiteindelijk de waterberging (vijver of sloot), overbelast raken. Het streven van de gemeente en het waterschap is om het regenwater langer vast te houden op de plek waar het valt.

Een mogelijke maatregel om regenwater langer vast te houden en zodoende de regenafvoer te vertragen, is de toepassing van groene daken. Er zijn twee types groene daken: intensieve en extensieve groene daken. Extensieve daken zijn daken die niet kunnen worden betreden. Als beplanting wordt vaak sedum, gras en/of een kruidenmengsel gebruikt. Intensieve daken hebben vaak een functie als daktuin en kunnen worden betreden. Op deze daken kunnen allerhande planten worden gebruikt. Extensieve groene daken zijn goedkoper in aanleg en onderhoud dan intensieve groene daken.

De voordelen van groene daken zijn:
• het vertragen van de regenafvoer en daardoor het beperken van wateroverlast;
• isolatie van warmte en geluid;
• goede beheersing van het klimaat in de zomer en winter;
• een dakconstructie die langer meegaat;
• een groenere leefomgeving voor planten en dieren (vooral voor bijen, vlinders en vogels) en daardoor een hogere biodiversiteit;
• minder opwarming van de omgeving en zodoende een gezonder leefklimaat.

Gemeente Smallingerland biedt nu graag bewoners, bedrijven en organisaties de kans om tegen gereduceerde kosten zelf een groen dak aan te leggen.

Hoe werkt het?

Aanvraag
• U vraagt een offerte aan bij een bedrijf met het Groenkeur BRL Dak- en gevelbegroening ISO 9001. Een overzicht met bedrijven die dit keurmerk hebben staat op de site van Groenkeur (via Firefox);
• U stuurt een ingevuld formulier per post (Postbus 10.000, 9200 HA te Drachten t.a.v. de heer D.J. de Vries) of via mail (gemeente@smallingerland.nl t.a.v.de heer D.J. de Vries) naar de gemeente samen met de volgende documenten:
o Offerte voor de aanleg van het vegetatiedak;
o Plattegrond van uw perceel met daarop duidelijk aangegeven welk dak of deel van het dak het betreft;
o Foto van de bovenkant van uw dak;
o Als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van het pand.

Na de aanvraag
• U ontvangt binnen 3 weken een reactie van de gemeente;
• Na goedkeuring van de gemeente kunt u het werk laten uitvoeren;
• Na afronding van het werk stuurt u een rekening van de aanleg per post (Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM te Drachten t.a.v. de heer D.J. de Vries) of via mail (gemeente@smallingerland.nl t.a.v.de heer D.J. de Vries) naar de gemeente;
• U ontvangt de subsidie binnen 3 weken na het indienen van de rekening.

Voorwaarden
Er gelden voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie:
• U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar;
• U kunt maximaal één aanvraag indienen. Deze aanvraag heeft betrekking op maximaal één perceel en op maximaal één categorie (bewoners of organisaties/bedrijven);
• Het dak is minimaal 10 m2 voor bewoners en 75 m2 voor bedrijven/organisaties;
• U begint pas met de aanleg nadat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd door de gemeente;
• U laat het dak aanleggen door een bedrijf met het Groenkeur BRL Dak- en gevelbegroening ISO 9001;
• De helling van het dak is niet meer dan 35°;
• Het waterbergend vermogen van het dak is minimaal 20 liter per m2;
• De toegekende subsidie mag alleen worden gebruikt als tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met de aanleg van het groene dak en de benodigde materialen;
• Aanleg van het vegetatiedak en betaling van de rekening dient plaats te vinden binnen 4 maanden na goedkeuring van de gemeente;
• De gemeente heeft voor de subsidie ten aanzien van de groene daken een budget beschikbaar van € 120.000. Hierbij is € 30.000 bestemd voor particulieren en € 90.000 voor bedrijven/instellingen. We behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. De subsidieregeling wordt beëindigd als het beschikbare budget is aangevraagd. Indien het beschikbare budget niet is aangevraagd, eindigt de regeling op 31 december 2020.

Aandachtspunt
• Wij adviseren u om de sterkte van de dakconstructie te laten checken door een bouwkundige om er zeker van te zijn dat het dak sterk genoeg is voor de aanleg van een groen dak;
• Wij adviseren om een wortelwerende laag aan te brengen om zo lekkages te voorkomen.

Hoogte subsidie

• De hoogte van de subsidie hangt af van de grootte van uw dak:
• 30 euro per m2 voor oppervlakten tot 75 m2;
• 20 euro per m2 voor oppervlakten van 75 tot 200 m2;
• 10 euro per m2 voor oppervlakten van 200 tot 1.000 m2.
• Het maximumbedrag voor bewoners per aanvraag is € 3.000;
• Het maximumbedrag voor bedrijven/organisaties per aanvraag is € 12.000;

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor deze subsidieregeling staat in de rechterkolom. Bij de balie van het gemeentehuis kunt u een geprint exemplaar afhalen.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn