Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Regels carbid schieten

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | December | Regels carbid schieten

Regels carbid schieten

Geplaatst: 28-12-2017

Locaties, tijden en voorwaarden; een overzicht.

Carbid schieten mag alleen tussen zondag 31 december 13.00 uur en 1 januari 02.00 uur, volgens de regels en op de daarvoor aangewezen locaties.

Politie en gemeente zien toe op de naleving van de regels. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het carbidschieten. Bij het vaststellen van een overtreding geldt:
• personen onder de 18 jaar worden doorverwezen naar Halt;
• 18-plussers riskeren een boete van rond de € 225,-.

Waar is carbid schieten toegestaan?
Alleen op onderstaande locaties is het afschieten van carbid toegestaan:

Drachtstercompagnie
- Oefenterrein van TFS aan de Smidswei
- Weiland Pastoriewijk, kadestraal B3649
Houtigehage
- Weiland Folgersterloane 51
Rottevalle
- Foudenswei 24
De Tike
- Achter Master de Jongwei 36, ter hoogte van perceel Oudega F2835
Oudega
- Arkepolle 3
- It West naast nummer 64
- Westersanning, ter hoogte van perceel Oudega E1882
Nijega
- Tegenover Kommisjewei 73
- Weiland naast Hegewei 8
Boornbergum
- Schietplek kruising Anemoon/Ljippeblom, schietveld richting Nijewei/Trisken
- Achter Boerestreek 6, schietrichting A7
De Wilgen
-  Bischopswei /Easterbuorren, ter hoogte van Boornbergum E 1189
Drachten
- Einde van de Nipkowlaan, schietrichting De Knobben
- Open groenstrook in Slingepark tussen skatebaan en Passchier Bollemanweg (schietrichting van Oost naar West)
- Vrijburg, Duizendblad, richting N31

Er vinden controles plaats.

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn