Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Nieuwbouw Gomarus College

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Nieuws | December | Nieuwbouw Gomarus College

Nieuwbouw Gomarus College

Geplaatst: 1-12-2017

Bekijk hier de schetsen van het ontwerp

Het schoolbestuur van het Gomarus College bouwt een nieuwe school op de plek van de vroegere technische school aan de Burgemeester Wuiteweg 55. Eind november organiseerde de school een tweede bijeenkomst om het ontwerp voor de nieuwe school aan buurtbewoners te laten zien. In oktober 2016 was er ook al een informatieavond. Naar aanleiding van toen gemaakte opmerkingen en kanttekeningen door omwonenden en welstandscommissie Hûs en Hiem, maakte de architect nog enkele wijzigingen in het ontwerp.

Ontwerp
De school krijgt twee ingangen, één aan de kant van de Burgemeester Wuiteweg, en één aan de kant van de Drift. Opvallend aan de zijde van de Burgemeester Wuiteweg is een groot venster op de verdieping. Het gebouw krijgt hiermee een speelse uitstraling. De monumentale bomen op het voorplein blijven staan. Uit onderzoek blijkt dat de beuken nog tientallen jaren kunnen blijven leven.
Naar de zijde van de Drift maakt het gebouw een knik waardoor de ingang ook vanuit die zijde een logische plek krijgt. Hier komt ook een speelterrein. We zorgen voor voldoende parkeerplekken.

Verkeersveiligheid
De gemeente kreeg opmerkingen over de verkeersveiligheid rondom de school. Dat vinden we een belangrijk onderwerp. Suggesties en opmerkingen over dit onderwerp nemen we mee in het vervolg. 

Vergunningen
Op 22 september jl. stond de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe school in Breeduit. De vergunning is verleend. Dat las u in Breeduit van vorige week.  Vanaf het moment van publicatie van de verleende vergunning begint een bezwaartermijn van 6 weken.

Planning en kosten
De nieuwbouw begint in januari 2018, maar dat is wel afhankelijk van het weer. De gemiddelde bouwtijd voor een dergelijk gebouw is ongeveer 9 maanden. Daarna volgt de inrichting. Naar verwachting is de school begin 2019 klaar voor gebruik. De gemeente investeert bijna 5 miljoen in het nieuwe schoolgebouw.


 

Dit artikel delen op: mail Twitter Facebook LinkedIn